Makrotaloustieteen perusteet 1999K2

PDF-tulosteet o Tenttikysymykset o Tentit o Luennot 40.. o Opetuksen arviointilomake
Harjoitukset o HarjPist-19990603 o Tällä sivulla ... o AJK-Off o Elä!
Välikoe 1 19990409 tulokset o Välikoe 2 19990505 tulokset
Välikoe 1 19990527 tulokset o Välikoe 2 19990527 tulokset
Lopputentti 19990527 tulokset (korj 19990611)
* Lopputentti 19991008 tulokset *
Huomautus 19990527 tentin johdosta
Kriittinen peräkaneetti
Viimeinen luento


  Luennot sali Nokia B200, 10-12 1999  
10 Juhani:Makrotieto vk10  päiv 
11 Peruskäsitteet ja tiedon lähteet 0308ma 0221
12 Menetelmät ja tiedon käsittely 0310ke 0127
13 Harjoitus: Keskeiset trendit 0312pe 0415 
20 Tuomas:Kuluttaja kansantaloudessa vk11  
21 Miten kuluttajat käyttäytyvät? 0315ma 0410
22 Kulutusfunktiot Suomen kansantaloudessa 0317ke 0324 
23 Harjoitus: Kulutusfunktio 0319pe 0415
30 Aapo:Pääomanmuodostus ja pääomakanta vk12  
31 Korko määräytyy maailmalla 0322ma 0322
32 Pääomanmuodostus ja kiihdytinperiaate 0324ke 0325 
33 Harjoitus: Investointifunktio 0326pe 0415
40 Simeoni:Taloudellinen kasvu ja työllisyys vk13-14  
41 Tuotanto ja tuotannontekijät 0329ma 0330
42 Työllisyys ja tuotanto 0331ke 0414
43 Harjoitus: Tuotantofunktion joustot 0409pe 0415
50 Timo:Palkat ja hinnat vk14  
51 Palkankorotus, työttömyys ja tuottavuus 0412ma 0412
52 Työttömyys, inflaatio ja inflaatio-odotukset 0414ke 0414
53 Harjoitus: Palkankorotus 0416pe 0418
60 Lauri:Tasapaino ja suhdannevaihtelu  vk15  
61 Talouden tasapaino ja kerrannaisvaikutukset 0419ma 0419
62 Tasapainohäiriöt ja suhdannevaihtelu 0421ke 0421
63 Harjoitus: FORAJKA - ennuste ja sen vaihtoehdot 0423pe 0324
70 Eero:Talouspolitiikka vk16  
71 Talouspolitiikan päälinjat 0426ma 0219
72 Suomi, EMU ja EU o Sirkka Hämäläinen 0428ke 0427
73 Harjoitus: POLAJKA - talouspolitiikan optimointi 0430pe 0418 

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu, vastaaotto

Sloman: Economics, luvut 13-25 tai Parkin: Economics 3rd ed., luvut 22-38
Kivi: Seitsemän veljestä Etiikan ja itsetunnon vahvistusta kansallisen aarrearkun kannen alta


Tällä sivulla

 • Pääsy tälle sivulle
 • Tentit 
 • Tenttikysymyksiä
 • Arvosana 
 • PDF-tulosteita
 • Ohjelmasivu 
 • Ajk kirjoituksia
 • Luentopäiväkirja 
 • Palaute 1998
 • Meidän laitos 
 • Kurssimoniste 
 • Lisää linkkejä 
 • Tällä sivulla on pätevimmät tiedot kaikista 31A010 Makrotaloustieteen perusteet kurssiin liittyvistä kysymyksistä, kurssin runkona olevan luentosarjan jatkuvasti päivitettävä sisältö, viittaukset kurssikirjoihin ja linkit luentokohtaisille kurssisivuille. Luennot ovat jakautuneet 7 viikon ajalle, kullakin 2 luentoa ma 10-12 ja ke 10-12 sali 200 ja 1 harjoitustunti pe 10-12 sali 200. Kurssiin liittyy 7 harjoitustehtävää, joiden suorittamisesta hyvitetään 7x(0..3), max 20 suorituspistettä. Kurssiin liittyy myös oheislukemista (vuoden takainen), josta ei tule tenttikysymyksiä. Kurssimateriaalin käsittelyssä käytetään jatkuvasti tietokoneohjelmia, mutta niiden tekniseen käyttöön liittyviä kysymyksiä ei tule tenttiin. Tällä sivulla on myös pätevimmät tiedot kurssiin liittyvistä tenteistä. Jos on epäselvyyttä tai parannusehdotuksia, niitä vastaanottaa Asko Korpela. Vastaanotto

  Tentit: (Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua, eikä kurssille)

  Tenttikysymyksiä


  Arvosanan muodostuminen

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta molemmissa osakokeissa.


  Loppukoetilaisuutta 19990527 koskeva muistutus


  Kurssimoniste


  Lisää linkkejä


  Asko Korpela 20200517 (19981128);

  19990114-101 o 19990226-500 o 19990316-1101 o 19990326-2015 o 19990409-3034 o 19990421-4020 o 19990429-5006 o 19990507-6007 o 19990524-7003 o 19990705-8002 o 19991124-8656 o 20001128-10002 o 20020122-673