H26 Dynaaminen panos-tuotos malli

Tehtävät: 1. o 2. o 3. o 4. - [ccc]


1. a) Osoita, että (17.38) (s 283) voidaan kirjoittaa lyhyemmin muotoon

( delta I - A) beta = µ

b) Mitkä näistä symbooleista ovat

a) skalaareja b) vektoreita c) matriiseja

c) Kirjoita betan:n ratkaisu olettaen, että ( delta I - A) on nonsingulaarinen

Vastaus:

Ratkaisun ydin on huomata, että ...

a)

Loppu käy helposti tekstin mukaan, eli

( delta I - A) beta = µ

b) skalaarit: delta vektorit: beta , µ matriisit: I, A

c) beta = (delta I - A)-1 µ


2. a) Osoita, että (17.41) (s 286) voidaan kirjoittaa lyhyemmin muotoon

( ro I + I - A) beta = lambda

b) Mitkä näistä symbooleista ovat a) skalaareja b) vektoreita c) matriiseja

c) Kirjoita beta:n ratkaisu olettaen, että (ro I + I - A) on nonsingulaarinen

Vastaus:

b) skalaarit: ro vektorit: beta, lambda, matriisit: I, A

c) beta = (ro I + I - A)-1 lambda


3. Olettaen ja epäjatkuvan ajan tapauksessa (17.36) (s. 2)

a) Etsi erityisratkaisut
b) Etsi komplementtifunktiot
c) Määritä aikaura, jos oletetaan ja

Vastaus:

a) Kokeillaan: . Saadaan (17.38') mukaan

joten

b) Yhtälöstä

Saadaan   b1 = 6/10 b2 = - 1/10

edelleen   m1 = 4 A1   n1 = 3 A1   m2 = A2   n2 = - A2

joten

c) Yhdistäen xp ja xc ja käyttäen alkuehdot saadaan

A1 = 1 ja A2 = - 1

joten


4. Jatkuva aika: ja

Etsi

a) erityisratkaisut
b) komplementtifunktiot
c) aikaurat olettaen x1(0) = 53/6   x2(0) = 25/6

Vastaus:

a) Koeratkaisu:

Saadaan (17.41') mukaan

beta1 = 17/6, beta2 = 19/6

joten

b) Yhtälöstä

saadaan r1 = -4/10 r2 = -11/10

edelleen  m1 = 4 A1   n1 = 3 A1   m2 = A2   n2 = - A2

joten

c) Yhdistäen xp ja xc ja käyttäen alkuehdot saadaan

A1 = 1 ja A2 = 2

joten


Asko Korpela 971204 (971203) o Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute) [ccc] o AJK kotisivu