H05 Voiton maksimointi

1. Jos esimerkin 1 yrityksen kustannusfunktio on

C = 2 Q12 + 2 Q22

a) Ovatko näiden kahden hyödykkeen tuotannot vieläkin teknisessä riippuvuussuhteessa toisistaan?

Vastaus:

Eivät ole, koska kummankin tuotannon rajakustannukset ovat riippumattomat toisen tuotannon määrästä.

b) Mitkä ovat optimituotannon määrät Q1 ja Q2?

Vastaus:

Voittofunktio:

TP = P10 Q1 + P20 Q2 - 2 Q12 - 2 Q22

Ensimmäisen kertaluvun ehto:

TP1 = P10 - 4 Q1 = 0   TP2 = P20 - 4 Q2 = 0

Q1 = P10/4     Q2 = P20/4

Hesse

TP11 = -4, TP12 = TP21 = 0, TP22 = -4

siis maksimi

c) Mikä on TP12 arvo? Mikä on sen talousteoreettinen tulkinta?

Vastaus:

TP12 = 0 kummankin hyödykkeen tuotanto on voiton maksimissa riippumaton toisen tuotannon määrästä.

Tuotanto tapahtuu ikäänkuin kysymyksessä olisi kaksi tehdasta, jotka tuottavat eri tuotteita ja optimoivat tuotantonsa toisesta riippumatta.

2. Jos esimerkin 2 kysyntäfunktiot ovat

Q1 = 40 - 2 P1 - P2

Q2 = 35 - P1 - P2

ovatko hyödykkeet kulutuksen suhteen toisistaan riippuvaisia? Miten se näkyy?

Vastaus:

Kyllä. Hyödykkeet täydentävät toisiaan. Jos toisen hinta nousee, sekä tämän hyödykkeen että sitä täydentävän hyödykkeen kysyntä supistuu.

3. Kaksituoteyrityksellä on edellisen harjoituksen kysyntäfunktiot ja kustannusfunktio

C = Q12 + 2 Q22 + 10

a) Etsi maksivoiton antavat kaksi tuotannon arvoa, jotka toteuttavat ensimmäisen kertaluvun ehdon.

Vastaus:

Keskituotto (=hinta) P = P(Q)

2 P1 + P2 = 40 - Q1

P1 + P2 = 35 - Q2

Cramer:

DET = 2(1) - 1(1) = 1


Kokonaistuotto:

R = 5 Q1 - Q12 + Q1 Q2 + 30 Q2 + Q1 Q2 - 2 Q22

R = 5 Q1 - Q12 + 2 Q1 Q2 + 30 Q2 - 2 Q22

Voitto = Tuotto - Kustannukset

TP = R - C

= 5 Q1 - Q12 + 2 Q1 Q2 + 30 Q2 - 2 Q22 - Q12 - 2 Q22 - 10

= 5 Q1 - 2 Q12 + 2 Q1 Q2 + 30 Q2 - 4 Q22 - 10

Ensimmäisen kertaluvun (=välttämätön) ehto: 1 derivaatat nolliksi

TP1 = 5 - 4 Q1 + 2 Q2 = 0

TP2 = 30 + 2 Q1 - 8 Q2

= 15 + Q1 - 4 Q2 = 0

Järjestetään matriisioperaatioita varten

- 4 Q1 + 2 Q2 = - 5

Q1 - 4 Q2 = - 15

b) Tarkista, että myös toisen kertaluvun ehto on täytetty.

Vastaus:

Riittävä ehto: 2 derivaatat ja Hesse

TP11 = - 4 TP12 = TP21 = 2 TP22 = - 8

siis maksimi

c) Mikä on voiton maksimi?


Kansantalouden kurssit   o  AJK kotisivu

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko.Korpela@kolumbus.fi  (palaute Asko Korpelalle) o salo@hkkk.fi  (palaute Seppo Salolle)

Asko Korpela 970930 (970930)

[ccc]