Asko Korpela

Optimointi ja dynamiikka [ccc]

Asko.Korpela@kolumbus.fi


Harjoituspisteet: Korpela 1997K o 1997S - Salo 1997K o 1997S
Tenttituloksia: 971027 o ratkaisut - 971208
MAT ohjelmapaketin esittely o AJK kotisivu o English
 
OPTDYN 34C110
OPTIMOINTI JA DYNAMIIKKA
Asko Korpela & Seppo Salo 1997S 
  Luennon aihe   Chiang    
01 Matemaattisia perusteita   4-8.5 SS 09-03
02 Kansantalouden mallin komparatiivinen statiikka H02 8.6 AK 09-04
03 Optimoinnin matematiikka: vapaat ääriarvot   9-11.4 SS 09-10
04 Konveksisuus ääriarvotehtävissä   11.5 SS 09-11
05 Voiton maksimointi monituoteyrityksessä H05 11.6 AK 09-17
06 Optimoinnin matematiikka: sidotut ääriarvot   12.1-3 SS 09-18
07 Kuluttajan hyödyn maksimointi H07 12.5 AK 09-24
08 Tuotantofunktio ja kustannusminimi H08 12.6-7 AK 09-25
09 Jatkuvan aikamuuttujan dynamiikka: integraali   13.1-4 SS .-.
10 Integraalin taloustieteellisiä sovelluksia H10  13.5-6 AK 10-01
11 Ens kertal dy: lineaarinen vakiokertoiminen   14.1-2 SS 10-02
12 Ens kertal dy: jatkoa   14.3-6 SS 10-08
13 Ens kertal dy: taloustieteellisiä sovelluksia H13 14.7 AK 10-09
  Välikoe     SS 10-27
14 Toisen kertaluvun dy: lineaarinen vakiokertoiminen   15.1 SS 10-15
15 Kompleksilukujen teoria   15.2 SS 10-16
16 Lineaariset differentiaaliyhtälöt: jatkoa   15.3,6 SS 10-29
17 Markkinamalli ja hintaodotukset H17 15.4 AK 10-30
18 Inflaation ja työttömyyden vuorovaikutus H18 15.5 AK 11-05
19 Epäjatkuvan aikamuuttujan dynamiikka differenssi   16.1-3 SS 11-06
20 Lukinseittiteoria, markkinamalli ja varastot H20  16.4-6 AK 11-12
21 Toisen kertaluvun vakiokertoiminen DY   17.1 SS 11-13
22 Samuelsonin kerroin/kiihdytinmalli H22 17.2 AK 11-19
23 Inflaatio ja työttömyys ja epäjatkuva aika H23 17.3 AK 11-20
24 Yleistykset: muuttuva termi, korkeampi kertaluokka H24 17.4 AK 11-26
25 Simultaaniset yhtälöryhmät H25 18.1-2 AK 11-27
26 Dynaaminen panos-tuotos malli H26 18.3 AK 12-03
27 Inflaatio ja työttömyys vielä kerran H27 18.4 AK 12-04
  Välikoe     SS 12-08

Harjoituksissa ti 10-12 dom-3 käsitellään kahden edellisen luennon tehtävät


OPTDYN kurssiin liittyvä DEMO ohjelmapaketti

Kokeile tietokoneohjelmia!
MATZZ.exe
317 KB-970318
Pieniä DEMO ohjelmia, mm Cramerin sääntö, voiton maksimointi, Phillips-käyrä, toisen kertaluvun differentiaali- ja differenssiyhtälön ratkaiseminen, Samuelsonin ja Hicksin mallit. Myös ohjelmien BASIC ja Turbo Pascal koodeja.
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä MATZZ.exe
Kaksoisnäpäytä SetupMAT.bat

Ohjelmapaketti purkautuu ja on käytetävissä kansiossa c:\ajk\mat 
Kätevimmin käynnistät kaksoisnäpäyttämällä .exe ja .bat tiedostoja. 


Kansantalouden kurssit   o  AJK kotisivu

Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu

Asko.Korpela@kolumbus.fi  (palaute Asko Korpelalle) o salo@hkkk.fi  (palaute Seppo Salolle)

Asko Korpela 971203 (960929)

[ccc]