Trendi [ccc]

Aikasarjan komponentit

Taloudellisista aikasarjoista voidaan eristää neljä komponenttia: 
  • Trendi (TREGRAF-tietokoneohjelma)
  • Suhdannevaihtelu 
  • Kausivaihtelu (vain vuotta lyhyemmissä aikasarjoissa)
  • Epäsäännöllinen vaihtelu (odotusarvo E=0)

 AJK kansantalous  o  PerMakOH ohjelmasivu

Asko Korpela 19990312 (19980331) o Asko.Korpela@kolumbus.fi  o  AJK kotisivu

19990120-134 [ccc]