Tappiofunktio

PolTajka tietokoneohjelma on talouspolitiikan peli, jossa pelaaja pyrkii ohjaamaan kansantaloutta tiettyihin tavoitearvoihin. 
  • Tässä Tajka mallin tappiofunktioversiossa on neljä tavoitemuuttujaa: bruttokansantuotoksen kasvu, bruttokansantuotoksen hintojen muutos, työttömyysaste ja vaihtotasevaje prosentteina juoksevahintaisesta bruttokansantuotoksesta. 
  • Pelaajan käytettävissä on kymmenkunta talouspolitiikan instrumenttia, kuten verotus, julkinen kulutus, tupo jne, joiden arvoja muuttelemalla kansantaloutta voidaan ohjata kohti tavoitemuuttujien tavoitearvoja. 
  • Erilaisia talouspolitiikan toimintaympäristöjä saadaan muuttelemalla tavoitearvoja ja tappiofunktion painoja. Eräänä tavoiteasetelmana on käytetty valtiovarainministeriön viimeisintä ennustetta. Tavoitearvon ylityksessä käytetään eri painoa kuin sen alituksessa. 


X = käyttäjän antama instrumentin arvo 
X0 = instrumentina alkuarvo 
Y = mallin laskema tavoitearvo 
Y0 = tavoitemuuttujan tavoitearvo 
v = instrumentin paino 
w = tavoitemuuttujan paino
 

Asko Korpela 20050418 (20050418) o AJK homepage o Webmaster