Tajka oletusarvot

TajkaDo  Asko Korpela  20050128-0156
@  ; Tajka oletusarvotiedot
   ; Eksogeenisten oletusarvojen pohjana ExTrend tulostus
@    ; Eksogeeniset muuttujat
          ;  2003  2004  2005
CGGF,ES  ,%,  0.1,  1.0,  1.0,  1.0 ;  1  Kollektiiviset julk kulutusmenot     mrd 00 e   486550
CGPF,ES  ,%,  1.1,  2.5,  2.5,  2.5 ;  2  Yksilölliset julk kulutusmenot       mrd 00 e   486549
IFGF,ES  ,%,  6.4,  2.7,  2.7,  2.7 ;  3  Julkinen bruttopääomanmuodostus      mrd 00 e   486552
QGEF,ES  ,%,  2.0,  2.5,  2.5,  2.5 ;  4  OECD-maiden bruttokansantuotos       100 md 90d VM-TalKats
MGSP,ES  ,%,  1.1, -0.1, -0.1, -0.1 ;  5  Hintaindeksi: tav ja palv tuonti     2000=1     486645
XGSP,ES  ,%, -3.3, -1.3, -1.3, -1.3 ;  6  Hintaindeksi: tav ja palv vienti     2000=1     486644
RBAS,LS  ,$, -0.5,-0.25,-0.25,-0.25 ;  7  Suomen Pankin peruskorko (pväpain)   prosenttia Suomen Pankki
WRNI,ES  ,%,  3.9,  3.1,  3.1,  3.1 ;  8  Sopimuspalkkaindeksi                 1975 = 1   ETLA+T
TDPR,LS  ,$, -6.5,  0.0,  0.0,  0.0 ;  9  Välittömien verojen veroaste         prosenttia =TDPC/YNNC
TINR,LS  ,$,  2.9, -0.1, -0.1, -0.1 ; 10  Välillisten verojen veroaste         prosenttia =TINC/QGDC
DEDC,ES  ,%,-100.0,  2.6,  2.6,  2.6 ; 11  Talletuspankkien ottolainaus         mrd e      BF3.2.3
INVF,LS  ,$, 51.0, -0.6, -0.6, -0.6 ; 12  Varastojen muutokset                 mrd 00 e   486553
RGAC,ES  ,%, -1.1,  0.1,  0.1,  0.1 ; 13  Tukipalkkiot                         mrd e      486512
CGGC,ES  ,%,  3.8,  3.8,  3.8,  3.8 ; 14  Kollektiiviset julk kulutusmenot     mrd e      486520
DFAF,ES  ,%,  1.2,  1.4,  1.4,  1.4 ; 15  Kiinteän pääoman kuluminen           mrd 00 e   486714
DSAC,LS  ,$,-100.0,  0.0,  0.0,  0.0 ; 16  Tilastollinen ero                    mrd e      486514R
DSAF,LS  ,$, 16.1, -2.0, -2.0, -2.0 ; 17  Tilastollinen ero                    mrd 00 e   486556
EMPK,ES  ,%, -0.2,  0.7,  0.7,  0.7 ; 18  Työvoima                             1000 hnk   4161
EMPS,ES  ,%,  1.3, -0.6, -0.6, -0.6 ; 19  Työlliset: yrittäjät+av perheenj     1000 hnk   4175
GCIC,ES  ,%, -5.9,  6.0,  6.0,  6.0 ; 20  Julkisen sektorin muut menot         mrd e      Residual
IFGC,ES  ,%,  6.5,  5.4,  5.4,  5.4 ; 21  Julkinen bruttopääomanmuodostus      mrd e      486522
INVC,LS  ,$, 68.3, -0.5, -0.5, -0.5 ; 22  Varastojen muutokset                 mrd e      486523
QFFC,ES  ,%,  4.0,  6.9,  6.9,  6.9 ; 23  Välituotekäyttö ostajahintaan        mrd e      486502
QFFF,ES  ,%,  1.3,  4.7,  4.7,  4.7 ; 24  Välituotekäyttö ostajahintaan        mrd 00 e   486532
RGBC,ES  ,%, -3.7, -2.3, -2.3, -2.3 ; 25  Tuotetukipalkkiot                    mrd e      486505
RGBF,ES  ,%, -4.7,  0.3,  0.3,  0.3 ; 26  Tuotetukipalkkiot                    mrd 00 e   486535
SAAC,LS  ,$,-17.1, 16.0, 16.0, 16.0 ; 27  Säästö                               mrd e      486699
SOAC,ES  ,%,  1.4,  4.4,  4.4,  4.4 ; 28  Työnantajien sosiaaliturvamaksut     mrd e      486509
SOBC,ES  ,%,  0.7,  3.4,  3.4,  3.4 ; 29  Pakolliset sosiaaliturvamaksut       mrd e      472566
TINF,ES  ,%,  5.4,  3.1,  3.1,  3.1 ; 30  Tuoteverot                           mrd 00 e   486534
YWFC,LS  ,$, 16.0, -1.1, -1.1, -1.1 ; 31  Tulonsiirrot ulkomailta, netto       mrd e      486696
YWFF,LS  ,$, 14.2, -1.0, -1.0, -1.0 ; 32  Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto  mrd 00 e   486716
YWYC,LS  ,$,272.7,  3.7,  3.7,  3.7 ; 33  Ensitulo ulkomailta, netto           mrd e      486691
YWYF,LS  ,$,261.9,  4.4,  4.4,  4.4 ; 34  Ensitulo ulkomailta, netto           mrd 00 e   486711
 
@    ; Endogeeniset muuttujat
QGDF,%,  1.9       ;  1  Bruttokansantuote markkinahintaan    mrd 00 e   486536
QGDP,%,  1.0,2,1   ;  2  Hintaindeksi: mh bruttokansantuote   2000=1     486647
UNMR,$,  0.0       ;  3  Työttömyysaste                       prosenttia 4164
FBAR,$, -1.4       ;  4  Vaihtotasevajeen bkt-aste            prosenttia =FBAC/QGDC
CEPF,%,  3.6,5,2   ;  5  Yksityiset kulutusmenot              mrd 00 e   486547
IFPF,%, -3.8       ;  6  Yksityinen kiint pääoman bmuodost    mrd 00 e   486551
CEGF,%,  0.7       ;  7  Julkiset kulutusmenot                mrd 00 e   486548
XGSF,%,  1.3,3,3   ;  8  Tavaroiden ja palvelujen vienti      mrd 00 e   486554
MGSF,%,  0.8,2,1   ;  9  Tavaroiden ja palvelujen tuonti      mrd 00 e   486555
CEAC,%,  5.1       ; 10  Kulutusmenot                         mrd e      485393
CEAF,%,  2.7       ; 11  Kulutusmenot                         mrd 00 e   485395
CEGC,%,  4.5       ; 12  Julkiset kulutusmenot                mrd e      486518
CEGP,%,  3.8       ; 13  Hintaindeksi: julk kulutusmenot      2000=1     486638
CEPC,%,  5.3       ; 14  Yksityiset kulutusmenot              mrd e      486517
CEPP,%,  1.9       ; 15  Hintaindeksi: yks kulutusmenot       2000=1     486637
CGPC,%,  4.8       ; 16  Yksilölliset kulutusmenot            mrd e      486519
DEDF,%, 75.7       ; 17  Talletuspankkien ottolainaus         mrd e      =DEDC/CEPP
DFAC,%,  0.7       ; 18  Kiinteän pääoman kuluminen           mrd e      486513
DSBC,$,  6.1       ; 19  Tilastollinen ero                    mrd e      486526
EMPH,%, -0.4       ; 20  Työlliset: palkansaajat              1000 hnk   4176
EMPT,%, -0.2       ; 21  Työlliset                            1000 hnk   4162
FBAC,$,-16.6       ; 22  Tavaroiden ja palvelujen nettovienti mrd e      486528
FBAF,$,  3.8       ; 23  Tavaroiden ja palvelujen nettovienti mrd 00 e   486529
IFPC,%, -4.4       ; 24  Yksityinen bruttopääomanmuodostus    mrd e      486521
IFAC,%, -2.7       ; 25  Kiinteän pääoman bruttomuodostus     mrd e      485394
IFAF,%, -2.3,4,1   ; 26  Kiinteän pääoman bruttomuodostus     mrd 00 e   485396
IFAP,%,  0.0       ; 27  Hintaindeksi: bruttopääomanmuodostus 2000=1     485404
KFAF,%,  1.4       ; 28  Kiinteä pääoma yhteensä              mrd 00 e   400400
LPFR,%,  1.5       ; 29  Työn tuottavuus                      tuh 00 mk  =QVAF/EMPT
MGSC,%,  1.5       ; 30  Tavaroiden ja palvelujen tuonti      mrd e      486525
OSAC,%,  1.3       ; 31  Toimintaylijäämä/sekatulo            mrd e      486510
QGDC,%,  2.6       ; 32  Bruttokansantuote markkinahintaan    mrd e      486506
TQMC,%,  5.0       ; 33  Tuotannon ja tuonnin verot           mrd e      486511
QGFC,%,  3.2       ; 34  Tuotos perushintaan                  mrd e      486501
QGFF,%,  1.3       ; 35  Tuotos perushintaan                  mrd 00 e   486531
QGFP,%,  2.0       ; 36  Hintaindeksi: th bruttokansantuotos  2000 = 1   =QGFC/QGFF
QVAC,%,  2.2       ; 37  Arvonlisäys: brutto perushintaan     mrd e      486503
QVAF,%,  1.2       ; 38  Arvonlisäys: brutto perushintaan     mrd 00 e   486533
TDPC,%, -4.3       ; 39  Tulo-, varall ym. välittömät verot   mrd e      472561
TINC,%,  5.0       ; 40  Tuotannon ja tuonnin verot           mrd e      472562
ULCC,%,  1.5       ; 41  Yksikkötyökustannus                  WSAC/QGFF  =WSAC/QGFF
UNMT,$,    1       ; 42  Työttömät                            1000 hnk   4163
WAAC,%,  3.4       ; 43  Palkat ja palkkiot                   mrd e      486508
WARC,%,  3.9,3,1   ; 44  Vuosipalkka                          1000 e     =WAAC/EMPH
WDRR,$,  0.0       ; 45  Palkkaliukuma                        prosMuutos =WARC%-WRNI%
WSAC,%,  3.0       ; 46  Palkkatulot                          mrd e      =WAAC+SOAC
XGSC,%, -1.9       ; 47  Tavaroiden ja palvelujen vienti      mrd e      486524
XPUR,%, -4.7       ; 48  Vientihinnat/yksikkötyökustannus     XGSP/ULCC  =XGSP/ULCC
YDGC,%,  2.0       ; 49  Käytettävissä oleva tulo, brutto     mrd e      486698
YDGF,%, -0.1       ; 50  Käytettävissä oleva tulo, brutto     mrd 00 e   486718
YDNC,%,  2.3       ; 51  Käytettävissä oleva tulo, netto      mrd e      486697
YDNF,%, -0.4       ; 52  Käytettävissä oleva tulo, netto      mrd 00 e   486717
YDPC,%,  4.3       ; 53  Kuluttajien käytettävissä oleva tulo mrd e      YDNC-TDPC
YDPF,%,  2.4       ; 54  Kuluttajien käytettävissä oleva tulo mrd 00 e   YDPC/CEPP
YGAC,%, -0.2       ; 55  Julkisen sektorin tulot yhteensä     mrd e      472569
YGOC,%,-11.7       ; 56  Julkisen sektorin muut tulot         mrd e      Residual
YGWC,%,  2.2       ; 57  Bruttokansantulo                     mrd e      486693
YGWF,%, -0.0       ; 58  Bruttokansantulo                     mrd 00 e   486713
YNNC,%,  2.4       ; 59  Nettokansantulo                      mrd e      486695
YNNF,%, -0.3       ; 60  Nettokansantulo                      mrd 00 e   486715
 
@  ; C parametrien arvot ennustevuosina, (yleensä 0.0)
   ; keväällä 3 viimeistä, syksyllä 2 (=viimeinen jää lukematta)
CEAF, 0.0, 0.0, 0.0 ;  1  Kulutusmenot                         mrd 00 e   485395
CEGF, 0.0, 0.0, 0.0 ;  2  Julkiset kulutusmenot                mrd 00 e   486548
DEDF, 0.0, 0.0, 0.0 ;  3  Talletuspankkien ottolainaus         mrd e      =DEDC/CEPP
QGDF, 0.0, 0.0, 0.0 ;  4  Bruttokansantuote markkinahintaan    mrd 00 e   486536
DSBC, 0.0, 0.0, 0.0 ;  5  Tilastollinen ero                    mrd e      486526
EMPH, 0.0, 0.0, 0.0 ;  6  Työlliset: palkansaajat              1000 hnk   4176
IFPF, 0.0, 0.0, 0.0 ;  7  Yksityinen kiint pääoman bmuodost    mrd 00 e   486551
TQMC, 0.0, 0.0, 0.0 ;  8  Tuotannon ja tuonnin verot           mrd e      486511
WDRR, 0.0, 0.0, 0.0 ;  9  Palkkaliukuma                        prosMuutos =WARC%-WRNI%
YDNF, 0.0, 0.0, 0.0 ; 10  Käytettävissä oleva tulo, netto      mrd 00 e   486717
XGSF, 0.0, 0.0, 0.0 ; 11  Tavaroiden ja palvelujen vienti      mrd 00 e   486554
IFAF, 0.0, 0.0, 0.0 ; 12  Kiinteän pääoman bruttomuodostus     mrd 00 e   485396
EMPT, 0.0, 0.0, 0.0 ; 13  Työlliset                            1000 hnk   4162
OSAC, 0.0, 0.0, 0.0 ; 14  Toimintaylijäämä/sekatulo            mrd e      486510

Asko Korpela 20050330 (20050330) o AJK homepage o Webmaster