Tajka muuttujat

CGGF% Kollektiiviset julk kulutusmenot     mrd 00 e   486550
CGPF% Yksilölliset julk kulutusmenot       mrd 00 e   486549
IFGF% Julkinen bruttopääomanmuodostus      mrd 00 e   486552
QGEF% OECD-maiden bruttokansantuotos       100 md 90d VM-TalKats
MGSP% Hintaindeksi: tav ja palv tuonti     2000=1     486645
XGSP% Hintaindeksi: tav ja palv vienti     2000=1     486644
RBAS$ Suomen Pankin peruskorko (pväpain)   prosenttia Suomen Pankki
WRNI% Sopimuspalkkaindeksi                 1975 = 1   ETLA+T
TDPR$ Välittömien verojen veroaste         prosenttia =TDPC/YNNC
TINR$ Välillisten verojen veroaste         prosenttia =TINC/QGDC
DEDC% Talletuspankkien ottolainaus         mrd e      BF3.2.3
INVF$ Varastojen muutokset                 mrd 00 e   486553
RGAC% Tukipalkkiot                         mrd e      486512
CGGC% Kollektiiviset julk kulutusmenot     mrd e      486520
DFAF% Kiinteän pääoman kuluminen           mrd 00 e   486714
DSAC$ Tilastollinen ero                    mrd e      486514R
DSAF$ Tilastollinen ero                    mrd 00 e   486556
EMPK% Työvoima                             1000 hnk   4161
EMPS% Työlliset: yrittäjät+av perheenj     1000 hnk   4175
GCIC% Julkisen sektorin muut menot         mrd e      Residual
IFGC% Julkinen bruttopääomanmuodostus      mrd e      486522
INVC$ Varastojen muutokset                 mrd e      486523
QFFC% Välituotekäyttö ostajahintaan        mrd e      486502
QFFF% Välituotekäyttö ostajahintaan        mrd 00 e   486532
RGBC% Tuotetukipalkkiot                    mrd e      486505
RGBF% Tuotetukipalkkiot                    mrd 00 e   486535
SAAC% Säästö                               mrd e      486699
SOAC% Työnantajien sosiaaliturvamaksut     mrd e      486509
SOBC% Pakolliset sosiaaliturvamaksut       mrd e      472566
TINF% Tuoteverot                           mrd 00 e   486534
YWFC$ Tulonsiirrot ulkomailta, netto       mrd e      486696
YWFF$ Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto  mrd 00 e   486716
YWYC% Ensitulo ulkomailta, netto           mrd e      486691
YWYF% Ensitulo ulkomailta, netto           mrd 00 e   486711
QGDF% Bruttokansantuote markkinahintaan    mrd 00 e   486536
QGDP% Hintaindeksi: mh bruttokansantuote   2000=1     486647
UNMR$ Työttömyysaste                       prosenttia 4164
FBAR$ Vaihtotasevajeen bkt-aste            prosenttia =FBAC/QGDC
CEPF% Yksityiset kulutusmenot              mrd 00 e   486547
IFPF% Yksityinen kiint pääoman bmuodost    mrd 00 e   486551
CEGF% Julkiset kulutusmenot                mrd 00 e   486548
XGSF% Tavaroiden ja palvelujen vienti      mrd 00 e   486554
MGSF% Tavaroiden ja palvelujen tuonti      mrd 00 e   486555
CEAC% Kulutusmenot                         mrd e      485393
CEAF% Kulutusmenot                         mrd 00 e   485395
CEGC% Julkiset kulutusmenot                mrd e      486518
CEGP% Hintaindeksi: julk kulutusmenot      2000=1     486638
CEPC% Yksityiset kulutusmenot              mrd e      486517
CEPP% Hintaindeksi: yks kulutusmenot       2000=1     486637
CGPC% Yksilölliset kulutusmenot            mrd e      486519
DEDF% Talletuspankkien ottolainaus         mrd e      =DEDC/CEPP
DFAC% Kiinteän pääoman kuluminen           mrd e      486513
DSBC$ Tilastollinen ero                    mrd e      486526
EMPH% Työlliset: palkansaajat              1000 hnk   4176
EMPT% Työlliset                            1000 hnk   4162
FBAC$ Tavaroiden ja palvelujen nettovienti mrd e      486528
FBAF$ Tavaroiden ja palvelujen nettovienti mrd 00 e   486529
IFPC% Yksityinen bruttopääomanmuodostus    mrd e      486521
IFAC% Kiinteän pääoman bruttomuodostus     mrd e      485394
IFAF% Kiinteän pääoman bruttomuodostus     mrd 00 e   485396
IFAP% Hintaindeksi: bruttopääomanmuodostus 2000=1     485404
KFAF% Kiinteä pääoma yhteensä              mrd 00 e   400400
LPFR% Työn tuottavuus                      tuh 00 mk  =QVAF/EMPT
MGSC% Tavaroiden ja palvelujen tuonti      mrd e      486525
OSAC% Toimintaylijäämä/sekatulo            mrd e      486510
QGDC% Bruttokansantuote markkinahintaan    mrd e      486506
TQMC% Tuotannon ja tuonnin verot           mrd e      486511
QGFC% Tuotos perushintaan                  mrd e      486501
QGFF% Tuotos perushintaan                  mrd 00 e   486531
QGFP% Hintaindeksi: th bruttokansantuotos  2000 = 1   =QGFC/QGFF
QVAC% Arvonlisäys: brutto perushintaan     mrd e      486503
QVAF% Arvonlisäys: brutto perushintaan     mrd 00 e   486533
TDPC% Tulo-, varall ym. välittömät verot   mrd e      472561
TINC% Tuotannon ja tuonnin verot           mrd e      472562
ULCC% Yksikkötyökustannus                  WSAC/QGFF  =WSAC/QGFF
UNMT$ Työttömät                            1000 hnk   4163
WAAC% Palkat ja palkkiot                   mrd e      486508
WARC% Vuosipalkka                          1000 e     =WAAC/EMPH
WDRR$ Palkkaliukuma                        prosMuutos =WARC%-WRNI%
WSAC% Palkkatulot                          mrd e      =WAAC+SOAC
XGSC% Tavaroiden ja palvelujen vienti      mrd e      486524
XPUR% Vientihinnat/yksikkötyökustannus     XGSP/ULCC  =XGSP/ULCC
YDGC% Käytettävissä oleva tulo, brutto     mrd e      486698
YDGF% Käytettävissä oleva tulo, brutto     mrd 00 e   486718
YDNC% Käytettävissä oleva tulo, netto      mrd e      486697
YDNF% Käytettävissä oleva tulo, netto      mrd 00 e   486717
YDPC% Kuluttajien käytettävissä oleva tulo mrd e      YDNC-TDPC
YDPF% Kuluttajien käytettävissä oleva tulo mrd 00 e   YDPC/CEPP
YGAC% Julkisen sektorin tulot yhteensä     mrd e      472569
YGOC% Julkisen sektorin muut tulot         mrd e      Residual
YGWC% Bruttokansantulo                     mrd e      486693
YGWF% Bruttokansantulo                     mrd 00 e   486713
YNNC% Nettokansantulo                      mrd e      486695
YNNF% Nettokansantulo                      mrd 00 e   486715

Asko Korpela 20050330 (20050330) o AJK homepage o Webmaster