uusi Tajka toteutus

Eräitä näkökohtia:
KAN laitos / KAN laitos + opiskelijatyöryhmä / KAN laitos + pelifirma / pelifirma / ammattikorkeakoulu
Perusta:
Kansantalouden tilinpito

Käytetään hahmoja, ikoneita, jotka jotenkin kuvaavat asiaa. Tavoitemuuttujat: tuotanto, työllisyys, inflaatio, vaihtotase tuntuvat helposti ikonisoitavilta niin että ne mielletään jopa ilman tekstiä. Ja osoittimen vihje on aina käytettävissä näyttämään ikonin nimen tekstinä.

Instrumentteja on ehkä vaikeampi saada erottumaan toisistaan. Onko tarpeellistakaan? Käytössä ei tarvita numeeristen arvojen muuttamista vaikka olisivatkin näkyvillä. Voidaan edetä askel kerrallaan plus- tai miinussuntaan.

Koska instrumenteille on määritelty ala- ja ylärajat, niiden vaihteluväli voidaan mukavasti jakaa askeliin, esim 5 tai 10, jolloin varmaankin muutoksen suuruus voi heijastua jokaisella askelella ikonin suuruutena. 10x1 mm korkeusero = 1 cm koko korkeudessa. Ikonin vieressä muutoksia varten - ja + näppäimet ja 0 näppäin oletusarvoon palauttamista varten.

Syntyisi pum-präks-pum efekti, kun tavoitemuuttuja törmäisi etukäteen annettuun ala- tai ylärajaan. Tästä voisi peli päättyä ja uusi alkaa. Tappiofunktion arvo voisi aina pelin päättyessä tallentua näkyville (ja pelaajan lokiin päiväyksineen ja kellonaikoineen), jolloin uuden pelin aloittamiselle olisi yllyke. Lähestyttäessä kriittisiä ala- ja ylärajoja hahmon väri ja/tai äänimerkki voisi muuttua.

Asko Korpela 20140428 (20050119) o AJK kotisivu o Webmaster