Suomen kansantalous

Toteutus (eräitä näkökohtia):

KAN laitos / KAN laitos + opiskelijatyöryhmä / KAN laitos + pelifirma / pelifirma / ammattikorkeakoulu
Perusta:
Kansantalouden tasapainossa pysyvä tilinpito takaa myös mallin pysymisen 'aisoissa'.
Kuka?
piirtäisi ikonien prototyypit.

Asko Korpela 20140428 (20050119) o AJK kotisivu o Webmaster