Ajk kotisivu Suomi
ECONOMY OF FINLAND
National Accounting
Econometric Tajka model

structure o theory o applications o accuracy o tools

Run Tajka2004-model [not ready yet]

Target variables

Instruments

Asko Korpela 20151003 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster