Ajk kotisivu Suomi SUOMEN KANSANTALOUS
Kansantalouden tilinpito ja talousteoria
Ekonometrinen Tajka malli
rakenne o talousteoria o sovellukset o osuvuus
PolTajka talouspolitiikan optimointi
Käyttäjä: Asko Korpela 20151003-0300

Toimintaympäristö
1. Tavoitteena VVMn ennuste
2. Nykyrealistinen
3. Finanssipolitiikka ja tupo
4. Ulkomaantalous, tupo ja fipo
5. Finanssipolitiikka ja kasvu
6. Annan itse tavoitearvot

0 Tavoitteena VVMn ennuste
Helppo: Instrumenttien käyttö on vapaa, tavoitteet voidaan toteuttaa täsmälleen.
T1:T2:T3:T4:T5:T6: Käytössä oleva teoriayhdistelmä

Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
Instrumentit: 2004, 2005
AlkuarvotSinäYlityspainotAlituspainotYlärajatAlarajat
1 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 1 10 10 -8 -8 Kollektiiviset julk kulutusmenot
2 2,5 2,5 2,5 2,5 1 1 1 1 15 15 0 0 Yksilölliset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 2,7 2,7 1 1 1 1 10 10 -5 -5 Julkinen bruttopääomanmuodostus
4 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 6 6 0 0 OECD-maiden bruttokansantuotos
5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 1 1 1 1 25 25 0 0 Tuontihinnat
6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 2 2 2 2 15 15 -5 -5 Vientihinnat
7 3,5 3,3 3,5 3,3 5 5 5 5 5 5 2 2 SP peruskorko (pväpain)
8 4,5 4,7 4,5 4,7 1 1 1 1 15 15 -10 -10 Sopimuspalkkaindeksi
9 21,6 21,6 21,6 21,6 1 1 1 1 25 25 15 15 Välittömien verojen veroaste
10 14,1 14,0 14,1 14,0 1 1 1 1 20 20 10 10 Välillisten verojen veroaste
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Muutit 0/20 instrumentin arvoa.
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98TavoitearvotPoikkeama, -/+ YlityspainotAlituspainot
2,4 2,0 3,9 3,5 -1,5 + -1,5 + 1 1 5 5 Bruttokansantuote markkinahintaan
2,4 2,5 0,1 2,5 2,3 + 0,0 + 5 5 1 1 BKT hintaindeksi
6,1 4,4 8,0 6,0 -1,9 + -1,6 + 5 5 1 1 Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0 -2,0 + -4,2 + 1 1 2 2 Vaihtotasevajeen bkt-aste
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
8/8 poikkeamassa tapahtui muutos (-8 & +0)
Tavoitemuuttujat
Instrumentit

Asko Korpela 20151003 (20110710) o AJK home page o Tajka pages o WebMaster