Ajk kotisivu Tutustumme Suomen kansantalouteen

  RAKENNE - RIIPPUVUUS - OHJAUS Yhteenveto Harjoitus Palaute  
1 Parisatavuotinen perinne luento-01    
2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta luento-02    
3 Ynnä ja pois ja muuta matematiikkaa luento-03    
4 Markka mittatikkuna luento-04    
5 Mosaiikista kokonaiskuvaksi luennot-05 harj-05  
6 Yksityinen kulutus on yli puolet harj-06 pal-06
7 Pääomanmuodostus heilahtelee harj-07 pal-07
8 Työpanosta tarvitaan... harj-08 pal-08
9 Palkat ja hinnat kierteessä harj-09 pal-09
10 Vaihtotasevaje on tasapainohäiriö  
11 Ennuste ja sen vaihtoehdot harj-11 pal-11
12 Talouspolitiikka on palapeliä harj-12 pal-12

PolTajka talouspolitiikan optimointi
Tajka -ekonometrinen makromalli

Käyttäjä: Asko Korpela 20150812-0238

Toimintaympäristö
1. Tavoitteena VVMn ennuste
2. Nykyrealistinen
3. Finanssipolitiikka ja tupo
4. Ulkomaantalous, tupo ja fipo
5. Finanssipolitiikka ja kasvu
6. Annan itse tavoitearvot

0 Tavoitteena VVMn ennuste
Helppo: Instrumenttien käyttö on vapaa, tavoitteet voidaan toteuttaa täsmälleen.
T1:T2:T3:T4:T5:T6: Käytössä oleva teoriayhdistelmä

Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
Instrumentit: 2004, 2005
AlkuarvotSinäYlityspainotAlituspainotYlärajatAlarajat
1 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 1 10 10 -8 -8 Kollektiiviset julk kulutusmenot
2 2,5 2,5 2,5 2,5 1 1 1 1 15 15 0 0 Yksilölliset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 2,7 2,7 1 1 1 1 10 10 -5 -5 Julkinen bruttopääomanmuodostus
4 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 6 6 0 0 OECD-maiden bruttokansantuotos
5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 1 1 1 1 25 25 0 0 Tuontihinnat
6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 2 2 2 2 15 15 -5 -5 Vientihinnat
7 3,5 3,3 3,5 3,3 5 5 5 5 5 5 2 2 SP peruskorko (pväpain)
8 4,5 4,7 4,5 4,7 1 1 1 1 15 15 -10 -10 Sopimuspalkkaindeksi
9 21,6 21,6 21,6 21,6 1 1 1 1 25 25 15 15 Välittömien verojen veroaste
10 14,1 14,0 14,1 14,0 1 1 1 1 20 20 10 10 Välillisten verojen veroaste
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Muutit 0/20 instrumentin arvoa.
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98TavoitearvotPoikkeama, -/+ YlityspainotAlituspainot
2,4 2,0 3,9 3,5 -1,5 + -1,5 + 1 1 5 5 Bruttokansantuote markkinahintaan
2,4 2,5 0,1 2,5 2,3 + 0,0 + 5 5 1 1 BKT hintaindeksi
6,1 4,4 8,0 6,0 -1,9 + -1,6 + 5 5 1 1 Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0 -2,0 + -4,2 + 1 1 2 2 Vaihtotasevajeen bkt-aste
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
8/8 tavoiteamuuttujassa tapahtui muutos (-8 & +0)

1 MF forecast as target
Easy: Free use of instruments. Target vaslues can be reached exactly.
2:1:3:1:1:1: Theory combination in use

Clean black from diamonds - Get cloud away from sun
Instruments: 2004, 2005
Start valuesYou
1 1,0 1,0 1,0 1,0 Collective gov expenditure
2 2,5 2,5 2,5 2,5 Private gov consumtion exp
3 2,7 2,7 2,7 2,7 Government investments
4 2,5 2,5 2,5 2,5 GDP of OECD countries
5 -0,1 -0,1 6,9 -0,1 Import price index
6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 Export price index
7 3,5 3,3 3,5 3,3 Basic interest rate of BOF
8 4,5 4,7 4,5 4,7 Negotiated wage rate
9 21,6 21,6 21,6 21,6 Direct taxrate
10 14,1 14,0 14,1 14,0 Indirect taxrate
Loss 0,0+ 0,0= 0,0
You changed 2/20 instrument values.
Goal variables: 2004, 2005

Black increased

worse policy
You 266Target valuesDeviation, -/+
1,2 1,5 3,9 3,5 -2,7 + -2,0 + GDP at market prices
4,2 2,1 0,1 2,5 4,1 + -0,4 + GDP price index
6,8 5,5 8,0 6,0 -1,2 - -0,5 - Unemployment rate
1,7 -0,5 6,0 6,0 -4,3 + -6,5 + Trade balance deficit /GDP
2004: 35,5+85,5+ 1,4+37,5=160,0 o 2005: 20,5+ 0,1+ 0,2+85,1=105,9
Loss 0,0+ 0,0+160,0+105,9 =265,9: Black increased - worse policy
8/8 target variable changes resulted (-7 & +1)

2 MF forecast as target
Easy: Free use of instruments. Target vaslues can be reached exactly.
2:1:3:1:1:1: Theory combination in use

Clean black from diamonds - Get cloud away from sun
Instruments: 2004, 2005
Start valuesYou
1 1,0 1,0 1,0 1,0 Collective gov expenditure
2 2,5 2,5 2,5 2,5 Private gov consumtion exp
3 2,7 2,7 2,7 2,7 Government investments
4 2,5 2,5 2,5 2,5 GDP of OECD countries
5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Import price index
6 -1,3 -1,3 5,7 -1,3 Export price index
7 3,5 3,3 3,5 3,3 Basic interest rate of BOF
8 4,5 4,7 4,5 4,7 Negotiated wage rate
9 21,6 21,6 21,6 21,6 Direct taxrate
10 14,1 14,0 14,1 14,0 Indirect taxrate
Loss 0,0+ 0,0= 0,0
You changed 2/20 instrument values.
Goal variables: 2004, 2005

Black dimished

better policy
You 52Target valuesDeviation, -/+
3,7 2,8 3,9 3,5 -0,2 - -0,7 - GDP at market prices
2,9 2,9 0,1 2,5 2,8 - 0,4 + GDP price index
6,0 4,1 8,0 6,0 -2,0 + -1,9 + Unemployment rate
7,3 5,3 6,0 6,0 1,3 - -0,7 - Trade balance deficit /GDP
2004: 0,2+38,0+ 4,0+ 1,7=43,9 o 2005: 2,7+ 0,8+ 3,5+ 0,9= 7,9
Loss 0,0+ 0,0+43,9+ 7,9 =51,7: Black dimished - better policy
8/8 target variable changes resulted (-8 & +0)
Goal variables
Instruments

Asko Korpela 20150812 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster