Ajk kotisivu Talousteoria ja Suomen kansantalous

  RAKENNE - RIIPPUVUUS - OHJAUS Yhteenveto Harjoitus Palaute  
1 Parisatavuotinen perinne luento-01    
2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta luento-02    
3 Ynnä ja pois ja muuta matematiikkaa luento-03    
4 Markka mittatikkuna luento-04    
5 Mosaiikista kokonaiskuvaksi luennot-05 harj-05  
6 Yksityinen kulutus on yli puolet harj-06 pal-06
7 Pääomanmuodostus heilahtelee harj-07 pal-07
8 Työpanosta tarvitaan... harj-08 pal-08
9 Palkat ja hinnat kierteessä harj-09 pal-09
10 Vaihtotasevaje on tasapainohäiriö  
11 Ennuste ja sen vaihtoehdot harj-11 pal-11
12 Talouspolitiikka on palapeliä harj-12 pal-12

PolTajka talouspolitiikan optimointi
Tajka -ekonometrinen makromalli

Käyttäjä: Asko Korpela 20150809-2332

Toimintaympäristö
1. Tavoitteena VVMn ennuste
2. Nykyrealistinen
3. Finanssipolitiikka ja tupo
4. Ulkomaantalous, tupo ja fipo
5. Finanssipolitiikka ja kasvu
6. Annan itse tavoitearvot

0 Tavoitteena VVMn ennuste
Helppo: Instrumenttien käyttö on vapaa, tavoitteet voidaan toteuttaa täsmälleen.
T1:T2:T3:T4:T5:T6: Käytössä oleva teoriayhdistelmä

Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
Instrumentit: 2004, 2005
AlkuarvotSinäYlityspainotAlituspainotYlärajatAlarajat
1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 -8,0 -8,0 Kollektiiviset julk kulutusmenot
2 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 15,0 0,0 0,0 Yksilölliset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 2,7 2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 -5,0 -5,0 Julkinen bruttopääomanmuodostus
4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 0,0 0,0 OECD-maiden bruttokansantuotos
5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 25,0 0,0 0,0 Hintaindeksi: tav ja palv tuonti
6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 15,0 15,0 -5,0 -5,0 Hintaindeksi: tav ja palv vienti
7 3,5 3,3 3,5 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Suomen Pankin peruskorko (pväpain)
8 4,5 4,7 4,5 4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 15,0-10,0-10,0 Sopimuspalkkaindeksi
9 21,6 21,6 21,6 21,6 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 25,0 15,0 15,0 Välittömien verojen veroaste
10 14,1 14,0 14,1 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,0 20,0 10,0 10,0 Välillisten verojen veroaste
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Olet muuttanut 0/20 instrumentin arvoa.
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98TavoitearvotPoikkeamaYlityspainotAlituspainot
2,4 2,0 3,9 3,5 -1,5 -1,5 1,0 1,0 5,0 5,0 Bruttokansantuote markkinahintaan
2,4 2,5 0,1 2,5 2,3 0,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Hintaindeksi: mh bruttokansantuote
6,1 4,4 8,0 6,0 -1,9 -1,6 5,0 5,0 1,0 1,0 Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0 -2,0 -4,2 1,0 1,0 2,0 2,0 Vaihtotasevajeen bkt-aste
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
8/8 tavoiteamuuttujan arvoa muuttui (-8 & +0)

1 MF forecast as target
Easy: Free use of instruments. Target vaslues can be reached exactly.
2:1:3:1:1:1: Theory combination in use

Clean black from diamonds - Get cloud away from sun
Instruments: 2004, 2005
Start valuesYou
1 1,0 1,0 1,0 1,0 ka talouspolitiikan optimointi
2 2,5 2,5 2,5 2,5 Kollektiiviset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 2,7 2,7 Yksilölliset julk kulutusmenot
4 2,5 2,5 2,5 2,5 Julkinen bruttopääomanmuodostus
5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 OECD-maiden bruttokansantuotos
6 -1,3 -1,3 5,7 -1,3 Hintaindeksi: tav ja palv tuonti
7 3,5 3,3 3,5 3,3 Hintaindeksi: tav ja palv vienti
8 4,5 4,7 4,5 4,7 Suomen Pankin peruskorko (pväpain)
9 21,6 21,6 21,6 21,6 Sopimuspalkkaindeksi
10 14,1 14,0 14,1 14,0 Välittömien verojen veroaste
Loss 0,0+ 0,0= 0,0
Model user 2/20 You have changed
Goal variables: 2004, 2005

Black dimished

Better policy
You 52Target valuesDeviation
3,7 2,8 3,9 3,5 -0,2 -0,7 Välillisten verojen veroaste
2,9 2,9 0,1 2,5 2,8 0,4 Bruttokansantuote markkinahintaan
6,0 4,1 8,0 6,0 -2,0 -1,9 Hintaindeksi: mh bruttokansantuote
7,3 5,3 6,0 6,0 1,3 -0,7 Työttömyysaste
2004: 0,2+38,0+ 4,0+ 1,7=43,9 o 2005: 2,7+ 0,8+ 3,5+ 0,9= 7,9
Loss 0,0+ 0,0+43,9+ 7,9 =51,7: Black dimished - Better policy
8/8 instrument values. (-8 & +0)

2 MF forecast as target
Easy: Free use of instruments. Target vaslues can be reached exactly.
2:1:3:1:1:1: Theory combination in use

Clean black from diamonds - Get cloud away from sun
Instruments: 2004, 2005
Start valuesYou
1 1,0 1,0 1,0 1,0 ka talouspolitiikan optimointi
2 2,5 2,5 2,5 2,5 Kollektiiviset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 2,7 2,7 Yksilölliset julk kulutusmenot
4 2,5 2,5 2,5 2,5 Julkinen bruttopääomanmuodostus
5 -0,1 -0,1 3,9 -0,1 OECD-maiden bruttokansantuotos
6 -1,3 -1,3 5,7 -1,3 Hintaindeksi: tav ja palv tuonti
7 3,5 3,3 4,5 3,3 Hintaindeksi: tav ja palv vienti
8 4,5 4,7 4,5 4,7 Suomen Pankin peruskorko (pväpain)
9 21,6 21,6 21,6 21,6 Sopimuspalkkaindeksi
10 14,1 14,0 14,1 14,0 Välittömien verojen veroaste
Loss 0,0+ 0,0= 0,0
Model user 5/20 You have changed
Goal variables: 2004, 2005

Black increased

Worce policy
You 94Target valuesDeviation
3,0 2,7 3,9 3,5 -0,9 -0,8 Välillisten verojen veroaste
3,9 2,7 0,1 2,5 3,8 0,2 Bruttokansantuote markkinahintaan
6,4 4,8 8,0 6,0 -1,6 -1,2 Hintaindeksi: mh bruttokansantuote
5,9 3,9 6,0 6,0 -0,1 -2,1 Työttömyysaste
2004: 3,7+74,0+ 2,6+ 0,0=80,4 o 2005: 3,3+ 0,2+ 1,5+ 8,6=13,6
Loss 0,0+ 0,0+80,4+13,6 =94,0: Black increased - Worce policy
8/8 instrument values. (-8 & +0)
Goal variables
Instruments

Asko Korpela 20150809 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster