Ajk kotisivu Talousteoria ja Suomen kansantalous

  RAKENNE - RIIPPUVUUS - OHJAUS Yhteenveto Harjoitus Palaute  
1 Parisatavuotinen perinne luento-01    
2 Kokonaistaloudellinen tietoperusta luento-02    
3 Ynnä ja pois ja muuta matematiikkaa luento-03    
4 Markka mittatikkuna luento-04    
5 Mosaiikista kokonaiskuvaksi luennot-05 harj-05  
6 Yksityinen kulutus on yli puolet harj-06 pal-06
7 Pääomanmuodostus heilahtelee harj-07 pal-07
8 Työpanosta tarvitaan... harj-08 pal-08
9 Palkat ja hinnat kierteessä harj-09 pal-09
10 Vaihtotasevaje on tasapainohäiriö  
11 Ennuste ja sen vaihtoehdot harj-11 pal-11
12 Talouspolitiikka on palapeliä harj-12 pal-12

PolTajka talouspolitiikan optimointi
Tajka -ekonometrinen makromalli

Käyttäjä: Asko Korpela 20150808-2359

Toimintaympäristö
1. Tavoitteena VVMn ennuste
2. Nykyrealistinen
3. Finanssipolitiikka ja tupo
4. Ulkomaantalous, tupo ja fipo
5. Finanssipolitiikka ja kasvu
6. Annan itse tavoitearvot

0 Tavoitteena VVMn ennuste
Helppo: Instrumenttien käyttö on vapaa, tavoitteet voidaan toteuttaa täsmälleen.
T1:T2:T3:T4:T5:T6: Käytössä oleva teoriayhdistelmä

Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
Instrumentit: 2004, 2005
SinäYlityspainotAlituspainotYlärajatAlarajat
1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 -8,0 -8,0 Kollektiiviset julk kulutusmenot
2 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 15,0 0,0 0,0 Yksilölliset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 -5,0 -5,0 Julkinen bruttopääomanmuodostus
4 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 0,0 0,0 OECD-maiden bruttokansantuotos
5 -0,1 -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 25,0 0,0 0,0 Hintaindeksi: tav ja palv tuonti
6 -1,3 -1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 15,0 15,0 -5,0 -5,0 Hintaindeksi: tav ja palv vienti
7 3,5 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Suomen Pankin peruskorko (pväpain)
8 4,5 4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 15,0-10,0-10,0 Sopimuspalkkaindeksi
9 21,6 21,6 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 25,0 15,0 15,0 Välittömien verojen veroaste
10 14,1 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,0 20,0 10,0 10,0 Välillisten verojen veroaste
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98TavoitearvotPoikkeamaYlityspainotAlituspainot
2,4 2,0 3,9 3,5 -1,5 -1,5 1,0 1,0 5,0 5,0 Bruttokansantuote markkinahintaan
2,4 2,5 0,1 2,5 2,3 0,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Hintaindeksi: mh bruttokansantuote
6,1 4,4 8,0 6,0 -1,9 -1,6 5,0 5,0 1,0 1,0 Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0 -2,0 -4,2 1,0 1,0 2,0 2,0 Vaihtotasevajeen bkt-aste
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä

1 Tavoitteena VVMn ennuste
Helppo: Instrumenttien käyttö on vapaa, tavoitteet voidaan toteuttaa täsmälleen.
2:1:3:1:1:1: Käytössä oleva teoriayhdistelmä

Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
Instrumentit: 2004, 2005
Sinä
1 1,0 1,0 Kollektiiviset julk kulutusmenot
2 2,5 2,5 Yksilölliset julk kulutusmenot
3 2,7 2,7 Julkinen bruttopääomanmuodostus
4 2,5 2,5 OECD-maiden bruttokansantuotos
5 -0,1 -0,1 Hintaindeksi: tav ja palv tuonti
6 2,7 -1,3 Hintaindeksi: tav ja palv vienti
7 3,5 3,3 Suomen Pankin peruskorko (pväpain)
8 4,5 4,7 Sopimuspalkkaindeksi
9 21,6 21,6 Välittömien verojen veroaste
10 14,1 14,0 Välillisten verojen veroaste
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005

Musta pieneni

Parempi politiikka
Sinä 58TavoitearvotPoikkeama
3,1 2,4 3,9 3,5 -0,8 -1,1 Bruttokansantuote markkinahintaan
2,6 2,7 0,1 2,5 2,5 0,2 Hintaindeksi: mh bruttokansantuote
6,0 4,3 8,0 6,0 -2,0 -1,7 Työttömyysaste
5,9 3,8 6,0 6,0 -0,1 -2,2 Vaihtotasevajeen bkt-aste
2004: 2,9+32,4+ 3,8+ 0,0=39,2 o 2005: 5,7+ 0,3+ 3,1+ 9,6=18,6
Tappio 0,0+ 0,0+39,2+18,6 =57,8: Musta pieneni - Parempi politiikka
Tavoitemuuttujat
Instrumentit

Asko Korpela 20150808 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster