Ajk kotisivu
Ekonometrinen Tajka malli 2004-2005
AskoKorpela, Helppo 20150720-0339

0 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 -0,1 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
SinäTavoite
2,4 2,0 3,9 3,5Bkt-kasvu
2,4 2,5 0,1 2,5Inflaatio
6,1 4,4 8,0 6,0Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,2+ 2,6+ 1,8+ 0,4= 4,9
2005: 1,1+ 0,0+ 0,3+ 3,5= 4,9
Tappio 0,0+ 0,0+ 4,9+ 4,9 = 9,8

1 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 1,9 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat

Musta suureni

Pilvi läheni
SinäTavoite
2,0 1,8 3,9 3,5Bkt-kasvu
2,9 2,4 0,1 2,5Inflaatio
6,3 4,7 8,0 6,0Työttömyysaste
3,4 1,1 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,4+ 3,9+ 1,4+ 0,7= 6,4
2005: 1,4+ 0,0+ 0,2+ 4,7= 6,3
Tappio 0,0+ 0,0+ 6,4+ 6,3 =12,7

2 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 1,9 -0,1 Tuontihinta
6 0,7 1,7 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
SinäTavoite
2,4 2,6 3,9 3,5Bkt-kasvu
3,1 2,7 0,1 2,5Inflaatio
6,3 4,6 8,0 6,0Työttömyysaste
4,3 3,4 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,2+ 4,4+ 1,5+ 0,3= 6,3
2005: 0,4+ 0,0+ 0,2+ 1,3= 1,9
Tappio 0,0+ 0,0+ 6,3+ 1,9 = 8,3

3 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 1,9 -0,1 Tuontihinta
6 0,7 3,7 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
SinäTavoite
2,4 3,0 3,9 3,5Bkt-kasvu
3,1 2,9 0,1 2,5Inflaatio
6,3 4,6 8,0 6,0Työttömyysaste
4,3 4,3 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,2+ 4,4+ 1,5+ 0,3= 6,3
2005: 0,1+ 0,1+ 0,2+ 0,6= 1,0
Tappio 0,0+ 0,0+ 6,3+ 1,0 = 7,3

Asko Korpela 20150720 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster