Ekonometrinen Tajka malli 2004-2005
Asko Korpela, Helppo 20150720-0202

0 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 -0,1 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
SinäTavoite
2,4 2,0 3,9 3,5Bkt-kasvu
2,4 2,5 0,1 2,5Inflaatio
6,1 4,4 8,0 6,0Työttömyysaste
4,0 1,8 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,2+ 2,6+ 1,8+ 0,4= 4,9
2005: 1,1+ 0,0+ 0,3+ 3,5= 4,9
Tappio 0,0+ 0,0+ 4,9+ 4,9 = 9,8

1 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 0,9 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,1+ 0,0= 0,1
Tavoitemuuttujat

Musta suureni

Pilvi läheni
SinäTavoite
2,2 1,9 3,9 3,5Bkt-kasvu
2,6 2,5 0,1 2,5Inflaatio
6,2 4,6 8,0 6,0Työttömyysaste
3,7 1,5 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,3+ 3,2+ 1,6+ 0,5= 5,6
2005: 1,3+ 0,0+ 0,2+ 4,1= 5,6
Tappio 0,1+ 0,0+ 5,6+ 5,6 =11,3

2 Tavoitteena VVMn ennuste

Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 0,9 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 0,7 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot
Tappio 0,1+ 0,8= 0,9
Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
SinäTavoite
2,2 2,3 3,9 3,5Bkt-kasvu
2,6 2,6 0,1 2,5Inflaatio
6,2 4,5 8,0 6,0Työttömyysaste
3,7 2,3 6,0 6,0Vaihtotase
2004: 0,3+ 3,2+ 1,6+ 0,5= 5,6
2005: 0,7+ 0,0+ 0,2+ 2,7= 3,7
Tappio 0,1+ 0,8+ 5,6+ 3,7 =10,2

Asko Korpela 20150720 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster