Ekonometrinen Tajka malli
Asko Korpela 20150718-2352

0 Tavoitteena VVMn ennuste


Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 -0,1 -0,1 Tuontihinta
6 -1,3 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot

Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
1 2,4 2,0Bkt-kasvu
2 2,4 2,5Inflaatio
3 6,1 4,4Työttömyysaste
4 4,0 1,8Vaihtotase

Tappio 0,0+ 9,8 = 9,8

1 Tavoitteena VVMn ennuste


Instrumentit
1 1,0 1,0 J-kollekt men
2 2,5 2,5 J-yksil menot
3 2,7 2,7 Julk invest
4999,0999,0 OECD-tulo
5 -0,1 -0,1 Tuontihinta
6 0,7 -1,3 Vientihinta
7 3,5 3,3 Peruskorko
8 0,0 0,0 Tupokorotus
9 21,6 21,6 Välitt verot
10 14,1 14,0 Välill verot

Tavoitemuuttujat

Musta pieneni

Pilvi etääntyi
1 2,7 2,2Bkt-kasvu
2 2,5 2,6Inflaatio
3 6,1 4,3Työttömyysaste
4 5,0 2,8Vaihtotase

Tappio 0,8+ 8,1 = 8,9

Asko Korpela 20150718 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster