Jousto [ccc]

  1. Muutoksen tärkein mitta on jousto
  2. Lineaarisen funktion jousto
  3. Jousto yleisesti
  4. Jouston lajit
  5. H Joustot

1 Muutoksen tärkein mitta on jousto

Jousto ilmaisee argumentin suhteellisen muutoksen aiheuttamaa suhteellista muutosta funktiossa.

                  aiheutettu %-muutos
Jousto E = --------------------------
                aiheuttajan %-muutos


1.1 Lineaarisen funktion jousto

Kulutuksen jousto tulojen suhteen on silloin

kolme elementtiä:


1.2 Jousto yleisesti

useamman muuttujan funktio

osittaisjoustot X:n ja Z:n suhteen


Potenssifunktion jousto

Q = A La Kb


1.3 Jouston lajit

Tulojousto

Hintajousto

Ristijousto

itseisarvon mukaan luokittelu:


H JOUSTOT

Nimesi:

Sähköpostiosoitteesi:

1. Mikä on jousto?

2. Mistä kolmesta elementistä funktion jousto rakennetaan?

3. Kirjoita funktion C = C(Y) jousto.

4. Kirjoita kulutusfunktion C = 3.2 + .78 Y perusteella kulutuksen tulojousto ECY

5. Mikä on kustannusfunktion TC = a + b Q + c Q2 jousto ECQ?

6. Johda ja tulkitse tuotantofunktion Q = 1.01 L.75 K.26 osittaisjoustot työpanoksen L ja pääomapanoksen K suhteen.


tai viestisi.


Asko Korpela 980403 (970316) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o Kansantalouden kurssit

[ccc]