OSKAR von SCHOULTZ,

lektor i ryska språket.
 
 • Född i Helsingfors 25 okt. 1872, son till föredr. av finska ärenden hos krigsmin. gen. maj. Carl Lorentz Adalbert von Schoultz och Rosalie Constance Sofie von Schoultz. 
 • Genomgått kadettkåren i Kiev och första kadettkåren i Petersburg 83-90, Pavlowka militärlärov. 90-92 och milit. Elektrotekn. skolans officersklass 93-95 Underlöjtnant vid 7:de sappörbat. i Kiev - . Löjtnant 96. Överförd till fältingeniörtruppernas reserv 98. 
 • Extra translatorshiträde för ryska spräket i Senaten för Finland 99. Translator vid Tullstyr. 01-03. Lärare ryska vid Sv. reallyc. vt 01-vt 03, vid Priv. sv. Flicksk. 01-03, ht 04-ht 08, ht 18, vid Sv. normallyc. ht 14. Andre translator i Sen. 03, förste 10-14. 
 • Tillförordnad lektor i ryska språket vid Univ. 4 juni o3, utn. ordinariter 12 maj 17. Erh. avsked ut militärtjänsten såsom stabskapten 06. Led. av stud.ex.utsk. 13-15, 19-20. 
 • Inkallad till militär tjänstgör. hösten 14; i följd av vägran pä grund av religiös övertygelse att tjänstgöra dömd 15 till tre års fängelse med förlust av adelskap, ordnar o. a. rättigheter och förmåner. men befriad ur fäng. vid revol. 12 mars 17.
 • Stud. litter. o. språkvet. vid univ. i Kiev 96-98, rysk jur. Terminologi vid kassationsdomst. i Kiev (med statsstip.) l0, slavisk semasiol. i München
 • Anst. vid prokuratorsexp. för revis. av gen.guv. Seyns, sen. Borovitinovs och rannsakn.dom. Maschkevitschs verksamhet och för underhandl. med ryska mynd. om frigivning av häktade finländare 17-18.Anst. vid Finlands offic. pressbyrå nov. 18-jan. 19.
 • Delt. såsom medlem av RoA i ld 00 och 05-06.
 • R.St.3 96, Sv. Svärds-O. 2 98, Buch, Stjärn-O.s.å., A. 3 09. - Erh. Fredsvännernas i Finland Paxmärke 15.
 • Gift 00 med Maria Ljubov Nathalia Evelina Tigerstedt f. 79, dotter till prof. Robert Adolf Armand Tigerstedt och Ljubov Ljudmila Martinau.
 • Barn: Jarl Konstantin f. 02, FL.

Helsingin Yliopiston matrikkeli v 1925/1940?, s 861. Ansioluettelon tapaan

Asko Korpela 20000307 (20000307) o o AJK kotisivu