von Schoultz, Oskar, lektor i ryska språket.
 

Född i Helsingfors 25.10.72, d. i Helsingfors 18.3.47, fldr generalmajoren Karl Lorenz Adalbert von Schoultz och Rosalie Sofie Constance f. von Schoultz. Kadett vid kadettkåren i Kiev 83-89, vid I kadettkåren i Petersburg 89-90. Junkare vid Paulovska militärläroverket 90-92. Genomgick elektrotekn. skolans officersklass 93-95. Stud. vid univ. i Kiev 96-98.  Anställd vid 105. Orenburgska infanterireg. 16.8.92, vid 1. sappörbataljonen 24.5.95, överförd till fältingenjörtruppernas depåt 27.11.98, avsked ur militärtjänst 3.3.06. Eo translatorshiträde vid kejs. senaten för Finland 99-04. Translator vid tullstyrelsen 01-03. Lärare i ryska vid Sv. reallyceum i Helsingfors 01-03, vid Priv. sv. flicklyceet 01-03, 04-08. Andre translator för ryska språket i senaten 15.1.03. Lektor i ryska språket 4.6.03 (erhöll fullmakt 12.5.17). Förste translator i senaten 17.3.10, avsked 17.3.14. Dömd till 3 års frihetstraff för vägran att lyda kallelse till militärtjänstgöring 15, frigiven 17.  Anställd vid Finlands offic. pressbyrå 18-19. Eo lärare i ryska vid Tekn. hörskolan 37-39. Avsked som emeritus 25.10.39. - Studier. till Rysland 10, München 20. - Deltog i lantdagarna 00 och 05-06. - Led. av studentexamensutskottet 13-14, 19-20. - Underlöjtn. 92, löjtn. 96, stabskaptens avsked 06. - R RySt 3 96, R BuchStfO 3 98, R SvSvO 98, R RyA3 09. - Gift 00 med Maria Ljubov Nathalia Evelina (Marie) Tigerstedt, f. 79, fldr professorn MKD Adolf Robert Armand Tigerstedt och Ljubov Ljudmila Martinau. Barn: Jarl Konstantin f. 02, FD, bankfilialinspektor.

Helsingin Yliopiston matrikkeli v 1968, s 324

Asko Korpela 20000311 (20000307) o o AJK kotisivu