Materialista hitvallást

Free counter and web stats Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter
Free counter
Igazság, jóság, szépség Ezek azok a hagyományos értékek és ideálok, amelyekben hiszek. 

Vallási kérdésekrõl elég sokat gondolkoztam tizenöt és ötvenöt éveim között. Úgy hiszem, hogy ez a dolog most már világossá vált számomra. Azt hiszem, hogy már tudom, hogy ki vagyok: Agnosztikó vagyok, vagyis nem tudom, hogy miben hiszek. Fordulópontot ebben az ügyben az 1973-74-es amerikai tartozkodásom jelentett. Ott jöttem rá, hogy több mint százféle vallás van, és senki nem tarthatja magát a másiknál jobbnak. Majdnem 20 évi elmélkedés után eljutottam oda: nem hiszek semmiben, vagy talán az úgy nevezett 'kukacvallásban'. A kukacok engem felfalnak, de én már errõl nem fogok tudni semmit. A többieknek megmarad emlékem, amely idõ multán elhalványul. Pompás arra gondolni, hogy egyes emberek élete ily módon is szilárdan folytatódik:

A nagy mûvészek élnek és hatnak haláluk után is csodálatos módon. Én a legmagasabbre a zenét értékelem: Bach, Mozart, Beethoven, Sibelius. Ezután az irodalom következik: Dosztojevszkij Tolsztoj, Shakespeare, Aleksis Kivi. Annak ellenére, hogy gyanakvással visszonylok a valláshoz, a mûvészethez és a tudományhoz, értékelem ezeket. Értékelem a keresztény hit szeretet üzenetét, a hegyibeszédet és annak lényegét: Tedd felebarátoddal azt, amit te kívánsz, hogy tegyen veled. Ez szellemi életemnek a lényege, hozzátéve, hogy az utóbbi 10 évben nagy mértékben élveztem a szépirodalmat a mások szeme által láttam, leginkább Dosztojevszkij szemével... és a nagy zeneszerzõk fülével hallottam. 

A materialista világban átélt recesszió megsemmisitette a világról alkotott képemet: Igenis hiszek a piacgazdaságban, keynes-i sóval fõszerezve. Még mindig hiszek a skandináv jóléti társadalomban, annak ellenére, hogy a svéd életforma példái kételkedésre adnak okot. Hiszem azt is, hogy a technika fejlõdése az, ami a egész vonatot húzza. A gazdaság követi a technikát. És a mûszaki fejlõdés alapja az emberek találékonysága, amely végtelen. A gazdasági fejlõdésnek sem látom a határát, mivel szerintem ez a célok elérése egyre kisebb áldozatok árán. Valaki mindig kitalál egy jobb módszert... 

De úgy tûnik, hogy már a gazdasági dolgokról semmit sem tudok, és igazából már nem is nagyon érdekelnek: Tátott szájjal hallgatom mások véleményét és ezek ugyanolyan bölcseknek tünnek, mint az enyémek. 

Hiszem, hogy az autó volt az emberiség legfontosabb találmánya. A számítógép elõtt még hosszú út áll, hogy a fejlõdésben utólérje az autót az emberiség felszabadításában az anyag igája alól. E véleményem ellenére számomra a számítógép sokkal fontosabb mint az autó. 

Poltikailag anarchista vagyok, de a régi orosz értelemben: Egyénközpontú társadalmi felfogásom van, semmi erõszak: a rendõrséget elfogadom, a hadsereget nem. 'A tömegben a butaság tömörõl' jó választási jelszó, de úgy érzem, hogy nincsen bátorságom ahhoz, hogy akárkit butának nevezzek, még csoportulásokat sem, annak ellenére, hogy a fasiszták, kommunisták és a zöldek esetében közel vagyok ehhez. Mindenkihez, akik azt hiszik, hogy jobban értik az emberek dolgait, mint maguk, gyanakodva viszonyulok. A vietnámi háború pacifistává tett, a mai napig is az vagyok. Emberek meggyilkolása csak azért, mert más nyelven beszél, mint én, nem helyes. Nemrég jutott az eszembe, hogy az én õrûlt nyelvtanulásom azzal magyarázható, hogy a háborúk oka az egymás megnemértése. 

A megértés hiányát a szomszéd nyelvének megtanulásával és ez által gondolkodásmódjának a megértésével ki lehet küszöbölni.

Jelenleg ezekkel a gondolatokkal élek, mint egy boldog Oszkár, mint egy Inesszív, otthonül, ahogy egy barátom elnevezett. Tanárként várom a nyugdíjazásomat, számítógépprogramokat készítek, olvasok és megnemérdemelt boldog családi életet élek férjként, két lány apjaként és nemsokára három kisunoka nagyapjaként. - Így gondolkoztam 1996 májusában.

Asko Korpela 19990222 (960929) o  o English o Suomi o Italiano o po-russki