20170203-Turhantuottoa


Yrittelen, pyrittelen
esteitäni syrittelen
jospa joskus onnistuis
lankunreunalt ponnistuis.
Ukoksi kun urnautunut
toki toveiks purnautunut
kiukkua kun kertynyt
moisest sitten vertynyt.

Hyviäkin haennassa
onnempia jaennassa
raivaamassa rajoja
lujimassa hajoja.
Toisis näkee helpost hyvän
asettaa jos siten jyvän
itsekoron vähenne
selkeämpi nähenne.

Olis voimaa tikastua
yrittelyist rikastua
ettei saanto sulaisi
tulevia pulaisi.
Erheittä ei ole mennyt
älläilenhän sen nyt
pystymättä parempaan
laittamukseen varempaan.

Unohtaa sais pienet haitat
siedommasti sointaa laitat
ympäristön ehdoilla
hyväksytyil vehdoilla.
Samaan muottiin suostumatta
polkumiinaan juostumatta
ehyempää enemmän
laatuistuttain menemmän.

Kukin perkaa pyrkimiä
aiest sivuun tyrkimiä
nousseet mitkä arvossa
venytetys tarvossa.
Lupia voi laatiella
ei silt väkist vaatiella
jononjatkoks joutuissa
taaemmalle noutuissa.

Pentti Pohjola 20180702 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu