20161215-Virheenvarjossa


Nyt on tätä tukontuntuu
hoteroa haunhuntuu
vaterista vippoota
kaikkinaista tsippoota.
Makuulla on mukavinta
olennassa sukavinta
riittäisi vaan rentoa
ajatuksen lentoa.

Väsymys kun tuppaa föliin
lieroilua laittain köliin
suuntimia sekottaa
nurjanperii lekottää..
IHmisenä erehdytty
hönttämöisest perehdytty
jonontaakse joutunut
kiusaisihin noutunut.

Raihnaisuudes räpistelty
hengenvilus käpistelty
osaamatta enemmin
sujuvasti mennemmin,
Toki nöyrää haennassa
ällinsuuntaan jaennassa
ylpeydel esteenä
arkisena testeenä.

Unhommassa urnaeltu
mistä toki purnaeltu
ärräpäisest äännetty
kiviämme käännetty
Hermot aivan liian pinnas
ahtaudentuntuu rinnas
olennas on jarruja
tukaluuden karruja.

Järkevyyksist jätättynyt
sekundoihin mätättynyt
kuhnaeluu kulussa
useet portit sulussa.
Erehdytty alustpitäin
rikkaruohoi haitat itäin
joita poies rapsiissa
umpioomme tapsiissa..

Pentti Pohjola 20180702 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu