20160707-Sortitonta


Jotkut leikist toimii kehuu
et on laatu joten jehuu
arkista mun antuma
laittomielen kantuma.
Yrittelen jotain toki
peräs laahaa muistinloki
kummii silt ei kerryssä
älyllises verryssä.

Puuttuvat kun tositoimet
valjuiksi jää kudinloimet
joltakin vaik näyttäisi
kuopansyvii täyttäisi.
Haluais tok herättyä
tumpeluudest terättyä
ulommas siin suuntima
nollan numroiks muuntima.

Tänään tätä toikkarointii
mielenpuolla loikkarointii
riimei vaikka rustata
arkiankeet lustata.
Yrittely puolitiehen
ottamukset vähänmiehen
tok viel joten pinnalla
evähänä rinnalla.

Vaikka kuinka linjaan koittais
erhesävelt siinä soittais
luuloilla jos matkassa
koordinaatit hatkassa.
Etääl noista toimentolpist
malliiottain joistain jolpist
kädettaskus tiirailtu
noinehyvin viirailtu.

Aukomatta jäänyt pakka
saannis tuosta sielunhakka
taaemmalle tarjoa
ikututun harjoa.
Soittaminen, nuottihommat
ohittuili monet kommat
rajat silti topattaa
tyhjän kouriin kopattaa.

Pentti Pohjola 20180702 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu