20140919-Vajenteita

 

Iloa jos ammentuisi
nurja sivuun kammentuisi
voimiakin säästyilee
haitan alta päästyilee.
Kohtamoinen itsetunto
olisi jo jaksonkunto
että huomiin haluaa
jälkeenjäänti kaluaa.

Parhain toki pysyy poissa
yksinänsä ollen koissa
tilaa vanhas talossa
raamit siinä valossa.
Asetuttuu aloillensa
säästymystä jaloillensa
unhoon kiireet joutavat
naurun luota noutavat.

Syntypaikas elinikä
voisko ohi mennä mikä
tuttui kaikki nautinnat
huomisihin autinnat.
valittelu osa oloo
madaltavaa sairaanpoloo
lahjakssaaduil sysytty
kasas kohtuust pysytty.

Tapahdu ei ihmetekoi
mitkä lisäis naurunhekoi
luuloi pitäin kurissa
saanto tutuis urissa.
halu laittaa juttui talteen
väistähäkseen eessä kalteen
pännäl riimei pyörittää
olemans ei jalkoin jää.

Rytisevät maailmalla
josta takapakin halla
veri siellä virtailee
barbaarit kun irtailee.
Uhkii nousee uusii esiin
epäpuhtait mielenvesiin
hammas että hampaasta
kostamusten tampaasta.


Pentti Pohjola 20141231 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu