20130212-Tarvimisia

 

Voisikohan elää toisin
henkisest et rikas oisin
tuskailuihin taipumat
apatiaan vaipumat.
Äkkii mulla hermot prakaa
ihan lähelt pinnantakaa
rauhallista rakastais
se ei tuntoo hakastais.

Ulkopuolla urnailija
vähäarvoin turnailija
muu on niinkuin naulassa
kipentä ei taulassa.
Pehmeällä piehtaroisi
leikkimällä liehtaroisi
turkasien tulemat
kärryin kaatuun kulemat.

Olennas on lahonvikaa
entrausta tarttis pikaa
mahantutkut ohitan
troppeinsyöntiin kohitan.
Beellä alkui nieleskellen
arvot nyt on pieleskellen
linjaiseksi laittaisi
huomet tuoreelt maittaisi.

Rajat toki remelteillä
ukkon ollaan temelteillä
funtsipuolta pykyttäin
hommat huoltuis parhaast näin.
Toheloijan nimi tullut
jotkut juonteet siksi hullut
ohemmas jo yritteet
pramimmalle syritteet.

Nöyryys korjaa köpsäntöjä
liehuhelmoin höpsäntöjä
erakoksi ehtimäl
vaikutusta vahvast täl.
Saamiset on seläntakan
arkisesti plaraa pakan
tähtehillä turvotaan
eväst masuun survotaan.

Pentti Pohjola 20141231 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu