20121030-Huljumaa

 

Vuottenpaljois täällä riudun
laittamuksilt luullust hiudun
alamäkee ajelen
summastani vajelen.
Olko edes mistä ottaa
hetkittäin siks haannoist kottaa
luulemilla mittailee
rapisteista kittailee.

Huvinhaut etääl ennes
seurailla voi tuonnemennes
puistoissansa pylliä
tuleville vylliä.
Mitä talles, se on tehty
virite nyt vähiin ehty
rutiinil viel roikkailee
järkisest ei juonta tee.

Sähköpostiin laittaa tuoton
yrittäen plarail suoton
kamu esil asettaa
täydempi taas tuhruist maa.
Aamupala ottamatta
kahvi kurkkuun kottamatta
ykkösest sen hoitelen
leiväl kurkkuu voitelen.

Näitä tehdes kuluu aika
eikä se oo mikään taika
haprastahan haenta
rivitteiseks saenta.
Ilmentää silt, olen elos
vihervätä vielä kelos
muistii tarvii tyrkkiä
näyttäin vaikka nyrkkiä.

Romu-ukon oivanteita
tielläpysyn loivanteita
lapsenomaist laitantaa
kelleen tuskin haitantaa.
Nöyräl kaikkee kehystäen
päässee päälle hakunsmäen
aukee joten lutukset
tok myös siljas rutukset.

Pentti Pohjola 20121030 (20120802) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu