20101127-Turinoiden

Kirjoittelu vaivaist auttaa
olemisen eellet tauttaa
sillä kevii arkea
joutuma kun karkea.
Hienosyisyyt äijält puuttuu
aatokset ne jämiks juuttuu
siltikin on lääkettä
kumoamas kääkettä.

Enempii ei hapuloida
älynvälkkeist tapuloida
uutta pientä nuuhantaa
vireilpitäin puuhantaa.
Lehti tuli vääräl nimel
osoite ei ollut pimel
ilmoittelin jutusta
siljaan tulleest rutusta.

Kuka lukee, sit ei tiedä
toiselpuolle kylää viedä
en tuot heti selaile
sillä säihkeel pelaile.
Itella on toheloinut
automaatti väärinvoinut
yllätteitä tarjoten
jonkun iloo varjoten.

Pikuist kertyy harmistumat
unohtuissa varmistumat
inehmoinen erehtyy
löysästi jos perehtyy.
Nautittaisiin osumista
entämättä hosumista
kiitos silloin pisteenä
menemä ei misteenä.

Suruntaakkaa turha kantaa
tähyiltäisiin vastarantaa
merenpeilii ihaillen
kotonurkist tihaillen.
Annettu on ajatuksii
toisihins et siellä muksii
siivilöidään saantoja
lämminhenkii jaantoja.

pentti pohjola 20101127 (20100830) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu