20090508-Lunkia

Mitä kaikkee täällä höpsin
joutenpäisis enest köpsin
polkulaitteen selässä
hyötyisyyshän telässä.
Ulkona kyl päivä paistaa
tuulenkanssa nautin laistaa
istumuksii estelee
seinäinsisäl kestelee.

Olo ei oo ripeenreipas
vaakatasoon monast heipas
pännää kädes pyörittää
riimei mielii nyörittää.
Havittelut tynkäistyvät
aatteiks pelkäst mynkäistyvät
sammuakseen apeaan
kuilunoman kapeaan.

Vähääkään ei reuhtoo siedä
pulssia ei ylösviedä
näillä malleil lähätys
ettei täysi vähätys.
Uneksintaa hyväkskäyttää
reppuansa rojul täyttää
ikä-äijän housuissa
lervahteista nousuissa.

Kaikes tökkii huono kunto
rusinoituu siinä tunto
eikä askel pidenny
mikään rehoks idenny.
Jalkapuihin jätättyissä
föliin lyijyy mätättyissä
pareenäärest poistunut
ala, ahtaaks soistunut.

Laitatuttais liukkaammiksi
tuossa ehkpä oisi kiksi
nousta ylös ojasta
puristetta pojasta.
Ilo nosta, vahvi mieltä
vitapostiks tule sieltä
maalissa voi levätä
enempänsä evätä.

Pentti Pohjola 20090508 (20080607) o pohjola.pentti@gmail.com o PP kotisivu