20000224 Yksinkertaisuudes...

          Mielikuvain antain värjäil
          omil eväil uusiin pärjäil
          toki jelpparitkin tärkeeet
          yksinolon kehän särkeet.
           
          Orpo mieli uppoo suohon
          tekemättömyyteen tuohon
          sieltä kipinkapin pinnal
          helpotusta saaden rinnal.
           
          Värssyinteko tuohan riskaa
          myötälaineisihin viskaa
          ootko koetellut moista
          varmistimeis, siltä poista.
           
          Paperia, kynänpätkä
          johan vertyy suruist jätkä
          aatos herää pieneen työhön
          saattaa viedä jopa yöhön.
           
          Yksinkertaisuudes pysyin
          kinkkikohdis toisilt kysyin
          hivututaan etsintiellä
          saamme tuloksia piellä.
           
          Ei nää ole mitään runoi
          joita innokkaasti punoi
          riimeiksi mä näitä sanon
          -yhtäsamaa, teiltkin anon.
           

Asko Korpela 20000225 (20000225) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o PP-sivu