20000207 Raskaanlaatuu ... 


               Nuorna pyrki kuorest ulos
               saatavilla kun viel tulos,
               moneen innostusta riitti
               jokapäiväst nöyräst kiitti.
                
               Sitten pettymyksii kertyi
               harvemmasti täysin vertyi,
               onkohan nyt joku pieles
               tahatonta uinuu mieles?
                
               Raskaanlaatui koki työssä
               unetontkin osin yössä,
               tällälailla tulee hätä
               -elo älä yksin jätä!
                
               Vähä-vähält piirros muuttui
               kavereitkin yhä puuttui,
               oleminen minimoitiin
               säröst elämässä soitiin.
                
               Harrastuksii oli toki
               niissä viihtyvänsä koki,
               keinojakin jopa riitti
               niihin plussamerkin liitti.
                
               Sitten jarrut juuttui päälle
               elonilo huurtui jäälle,
               noita koitan pinnast rapsii
               itsemoitteit, irti kapsii.

Asko Korpela 20000215 (20000215) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu