20000108 Tunnustusta...


               Narista saa elonportti
               tullenmennen ihan,
               kunhan käsil toimenkortti
               heiluun laittaa hihan.
               Yhteyksii pitää etsii
               vaikka kiven alta,
               orpoushan ilon metsii
               -herkistel siis malta.

               Tunnustusta anna toisel
               korkoa se kasvaa,
               altistuppa äkist moisel
               sehän sileel rasvaa.
               Mahtailua vältä aina
               -opiskellen hoituu,
               yhteis nappostasi paina
               eduiksesi koituu.

               Lähde, tule, äl jää petiin
               -aktiivista tuossa,
               hommailusi sointuu jetiin
               jaksat ajas juosta.
               Palkintona terve mieli
               intoisessa kehos,
               unohtuuhan silloin pieli
               -raamitukset, tehos....
 

Asko Korpela 20000109 (20000109) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o PP-sivu