20000108 Ryhmitellä voinee 


               Ihmises on monii puolii
               jotka voivat tuottaa huolii,
               kontrollissa olla sietää
               sudenkuopistansa tietää.

               Naapuris voi vihreelt näyttää
               kateuskin mielen täyttää,
               se on kuule erehdystä
               vailla järjen perehdystä.

               Joku pitää autoo tärkeen
               et saa paikan jononkärkeen,
               missä kunniata haalii
               tulleet edut handuuns haalii.

               Politiikka ehkpä mieleen
               fraasei soljuu helpost kieleen,
               tekee kiinnon noilla pelail
               edistystä eteen kelail.

               Sitten työttömien joukko
               kaljabaarein keillä poukko,
               yhteishenkee tuonne luomaan
               ohralientä samal juomaan.

               Ryhmitellä voinee meitä
               kulkureittei, useit teitä,
               vajavuus on osa oloo
               olkoonkin, et seas noloo.
 

Asko Korpela 20000109 (20000109) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o PP-sivu