19991215 Ahdistusta kokee kansat 

                    Ahdistusta kokee kansat
                    maailmassa täällä,
                    on niin monet eri ansat
                    usein silmäinnäällä.

                    Vaikka yhdet pyrkis rauhaan
                    toiset eivät suostu,
                    näin ei tilaisuutta lauhaan
                    matkat mynkään juostu.

                    Tarkastelles uskonsuuntii
                    eripäisii noita,
                    vaikeata samoiks muuntii
                    -ellei todel koita.

                    Ihmisel on perustaju
                    useastkin hajal,
                    runteleva sota raju
                    -olennaista ajal.

                    Siviileitä melskeenjalois
                    telkkaristkin näkee,
                    rakennusten raatoi, palois
                    -kurjat, pitkinmäkee.

                    Yhteishenki miks oot hukas
                    syömmehimme hiivi,
                    laita silleen, tienoo kukas
                    nurjat rinnast riivi.

Asko Korpela 19991216 (19991216) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o PP-sivu