19990716 Ei tämä ole unta...  


               Tapahtumat laittoivat lähtemään
               ja etsimään vaihtelua.
               Mutta vaan määrättyyn ikään
               senjälkeen pysäyksissä.
               Orpouden käydessä ruoteliin,
               istumme totisina tuhdollamme
               -miksi tämä minulle määräytyi
               enhän sellaista odottanut?
               Nyt vaan myöhäistä ehtiä
               -siis kiitoksia menneestä!
 

               Ei tämä ole unta....
               -kaikki tuttua ja turvallista,
               ihmiset vaan muualla.
               Huomaamatta näin käynyt
               pelkäsinkö vaistomaisesti?
               En todellakaan.....
               ovathan sisarukseni olemassa
               -varmistamassa selustoja.
               Niukkuuteni tuntien
               hengenlaihuuteni paikantaen.
               -Todentotta! - hyvyyttä jokapuolella
               kunhan kulkuani korjailen.......
 

Asko Korpela 19991209 (19991209) o korpela@hkkk.fi o AJK kotisivu o PP-sivu