Muuttujakohtainen ennusteosuvuus


Asko Korpela 20170821-0317
Forecast closest to later observation according to three databases
Ajka61,Tajka71,Tajka75 gets 1 point, others 0. Even cases: 1 divied
Included are Ajka, Etla, VVM forecasts for years 1977-1996
***
Ajka61 AJKA Etla VVM
QGDF Bruttokansantuotos, määrä 10 10 0 A,E
QGDP Bruttokansantuotos, hinta 3 17 0 E
UNMR Työttömyysaste 3 0 17 V
FBAR Vaihtotaseen ylijäämä % 10 5 5 A
CEPF Yksityinen kulutus 9 11 0 E
IFAF Kiinteä pääomanmuodostus 5 7 8 V
CEGF Julkinen kulutus 0 18 2 E
XGSF Tav ja palv vienti 9 11 0 E
MGSF Tav ja palv tuonti 10 6 4 A
Ajka61 59 85 36 E
***
Tajka71 AJKA Etla VVM
QGDF Bruttokansantuotos, määrä 10 10 0 A,E
QGDP Bruttokansantuotos, hinta 2 18 0 E
UNMR Työttömyysaste 6 9 5 E
FBAR Vaihtotaseen ylijäämä % 1 6 13 V
CEPF Yksityinen kulutus 9 11 0 E
IFAF Kiinteä pääomanmuodostus 4 8 8 V
CEGF Julkinen kulutus 11 7 2 A
XGSF Tav ja palv vienti 2 0 18 V
MGSF Tav ja palv tuonti 7 7 6 A,E
Tajka71 52 76 52 E
***
Tajka75 AJKA Etla VVM
QGDF Bruttokansantuotos, määrä 9 11 0 E
QGDP Bruttokansantuotos, hinta 2 18 0 E
UNMR Työttömyysaste 6 9 5 E
FBAR Vaihtotaseen ylijäämä % 1 6 13 V
CEPF Yksityinen kulutus 9 11 0 E
IFAF Kiinteä pääomanmuodostus 5 7 8 V
CEGF Julkinen kulutus 11 7 2 A
XGSF Tav ja palv vienti 2 0 18 V
MGSF Tav ja palv tuonti 7 7 6 A,E
Tajka75 52 76 52 E
***
Kaikki yhteensäAJKAEtlaVVM
QGDF Bruttokansantuotos, määrä 29 31 0 E
QGDP Bruttokansantuotos, hinta 7 53 0 E
UNMR Työttömyysaste 15 18 27 V
FBAR Vaihtotaseen ylijäämä % 12 17 31 V
CEPF Yksityinen kulutus 27 33 0 E
IFAF Kiinteä pääomanmuodostus 14 22 24 V
CEGF Julkinen kulutus 22 32 6 E
XGSF Tav ja palv vienti 13 11 36 V
MGSF Tav ja palv tuonti 24 20 16 A
Ajka61+Tajka71+Tajka75 163 237 140 E

Asko Korpela 20170821 (20080417) o Ajk kotisivu o Tajkasivu o WebMaster