Gogol: A köpönyeg 20180816-0100

Parametririvit muistiinpanotiedoston alussa
1.Gogol-Köpönyeg-ajk,$0.0# huenfi???
2.1,170,73,fic,hun,20180626,20180626,5,Gogol: A köpönyeg???
3.hun,hun
4.hun,hun

MyeBooks BookMenu

1.YhteenvedotReviewsРезюме
###
2.MuistiinpanotHighlightsПримечания
h
3.SanastoVocabularyСловарь
w
4.KielikuvatIdiomsИдиоми
i
5.KirjanmerkitBookmarksЗакладки
b

Yhteenvedot Reviews Резюме (Code: ###)

Gogol: A köpönyeg

Who could write a modern köpönyeg?

This is one of the pearls of the world literature, The overcoat by Nicholas Gogol, now and then mentioned in any daily occasion together with The Nose and Dead Souls.I guess because of the simple and somehow mind-irritating or easily memorable title.But what about the very subject matter of the book?Who has read the book, knows right away the reason of the popularity.Look only for a more hilarious reading!You cannot call it humorous, nor call it irony, neither light-hearted leisure.It is just hilarious.That is the right word.Serious, but easy steps into the depth of human mind.A colourful description of life some 150 years ago.Who could write something similar of the present world lower middle class life?

I took this book out of sheer quirk, just to have some good reading in Hungarian.Turned out a good choice.Almost ashamed that I have not read it before and in Russian.Now ready to swear that this will happen sooner or later.Another tidbit will be the same author's Nose, I don't mean the organ, but the book.The Dead Souls I did read long ago.No question about the amount of the stars.Five, of course.

Ki írhatna egy modern köpönyeget?

Ez a világirodalom egyik gyöngyszeme, a Nicholas Gogol felöltője, melyet nap mint nap említenek az Anyukával és a halott lelkekkel együtt. Gondolom az egyszerű és valahogy elmebirritáló vagy könnyen emlékezetes cím miatt. De mi a helyzet a könyv nagyon tárgyával? Ki olvasta a könyvet, azonnal ismeri a népszerűség okait. Nézz csak egy vidámabb olvasásra! Ezt nem lehet humorosnak hívni, és nem irónia, sem könnyű szívű szabadidő. Ez csak vicces. Ez a helyes szó. Súlyos, de egyszerű lépések az emberi elme mélyébe. Az élet színes leírása mintegy 150 évvel ezelőtt. Ki írhat valami hasonlót a jelen világ alsó középosztálybeli életéről?

Ezt a könyvet a puszta furcsaságból vettem le, csak azért, hogy jó magyarul olvassak. Kihúzódott egy jó választás. Szinte szégyellem, hogy még nem olvastam el, sem oroszul. Most hajlandó esküszöm, hogy ez előbb-utóbb megtörténik. Egy másik dolog ugyanaz a szerző, mint az orra, nem a szervet, hanem a könyvet. A halott lelkeket, amiket régen olvastam. Nem kérdés a csillagok mennyiségével kapcsolatban. Öt, persze.

Kuka voisi kirjoittaa moderni köpönyeg?

Tämä on yksi maailman kirjallisuuden helmet, Nicholas Gogolin päällystakki, jota mainitaan nyt ja joka päivä päivittäin yhdessä Nenä ja kuolleet sielut. Luulen yksinkertaisen ja jollakin mielessä ärsyttävän tai helposti muistettavan otsikon vuoksi. Mutta entä kirjan varsinainen aihe? Kuka on lukenut kirjan, tietää heti suosion syyn. Katsokaa vain hauskempaa lukemista! Et voi kutsua sitä humoristiseksi, eikä soittaa sitä ironiaksi, ei kevyeksi vapaa-ajaksi. Se on vain hilpeä. Se on oikea sana. Vakavat, mutta helpot askeleet ihmisen mielen syvyyteen. Värikäs kuvaus elämästä noin 150 vuotta sitten. Kuka voisi kirjoittaa jotain samanlaista nykyisestä alemman keskiluokan elämästä?

Otin tämän kirjan puhtaalta kiertokululta, vain hyvän lukemisen unkariksi. Keksi hyvä valinta. Melkein hävytti, etten ole lukenut sitä ennen ja venäjän kielellä. Nyt on valmis vannomaan, että tämä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Toinen mieltymys on sama kirjailijan nenä, en tarkoita elintä, vaan kirjaa. Kuollut sielut, joita lukenin kauan sitten. Ei ole kysymys tähtien määrästä. Viisi, tietysti.

Кто может написать современный кёпёнег?

Это один из жемчужин мировой литературы, пальто Николая Гоголя, время от времени упоминаемое в любом ежедневном случае вместе с «Носом» и «Мертвыми душами». Я думаю, из-за простого и как-то разума-раздражающего или легко запоминающегося названия. Но Что касается самого предмета книги? Кто прочитал книгу, тот сразу знает причину популярности. Посмотрите только на более смешное чтение! Вы не можете назвать это юмористическим, и не называйте это иронией, ни беззаботным досугом. Это просто веселый. Это правильное слово. Веселые, но легкие шаги в глубину человеческого разума. Красочное описание жизни около 150 лет назад. Кто мог бы написать что-то подобное из нынешней мировой жизни низшего среднего класса?

Я взял эту книгу из чистой причуды, просто чтобы иметь хорошее чтение на венгерском языке. Выбрал хороший выбор. Мне было почти стыдно, что я не читал его раньше и по-русски. Теперь готов клясться, что это произойдет рано или поздно. лакомый кусочек будет тем же авторским Носом, я не имею в виду орган, но книгу. Мертвые души. Я давно читал. Нет сомнения в количестве звезд. Конечно, конечно.
***

Pagetop Pagetop Pagetop

Sisällysluettelo Contents Содержание (Code: (1,2,3,4,5))

Pagetop

Muistiinpanot Highlights Примечания (Code: h)

1 (47)
Anna, a finn lány, aki azelőtt mint szakácsnő szolgált őnála, most dajkának szegődött a kerületi kapitányékhoz.

Sanasto Vocabulary Словарь (Code: w)

1 mogorvább (73)
äreä
2 magánember (73)
yksityisesti
3 sértik (1)
loukkaus
4 beadvány (1)
adressi
5 forgó (1)
pyörivä
6 sáv (2)
bar, kalju
7 éghajlat (2)
ilmasto
8 évődés (6)
pilailu
9 bántanak (6)
satuttaa
10 buzgón (8)
tarmokkaasti
11 változatos (8)
monipuolinen
12 beleizzadt (9)
hikoilu se
13 korpaszínű (9)
hilseilevä
14 alacsony (9)
alhainen
15 halaszthatatlan (11)
kiireellinen
16 jószántából (11)
sopimus
17 estélyen (12)
iltamat
18 szita (15)
seula
19 perpatvar (16)
meteli
20 főkötőt (16)
konepelti
21 svábbogarakat (17)
torakat
22 selyemcérna (18)
kierre
23 málljék (21)
nuija
24 korlátozásokhoz (30)
rajoituksia
25 rőföshöz (32)
lyhyttavarakauppias
26 patyolat (34)
pesulapalvelu
27 hacuka (37)
28 Szigorúság (52)
tiukkuus
29 fajankó (53)
moukka
30 zagyvaságot (60)
järjettömyys
31 visszakullognia (62)
takaisin alkuun
32 iszonyodtak (65)
inhota
33 ijedős (65)
pelottava
34 dorgálást (66)
rankaisi
35 merészel (71)
uskaltaa
Pagetop

Kielikuvat Idioms Идиоми (Code: i)

1 nap nap után (10)

Kirjanmerkit Bookmarks Закладки (Code: b)

120180626+73p=73p100%**************************************************

Gogol-Köpönyeg-ajk.txt o MyeBooks o

Asko Korpela 20180816 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting